ගොල්ෆ් පාඩම් – ඔවුන් ඔබට සුදුසු වේ?

100X ලීවරය හෝ ආන්තිකය දී විකිපීඩියා වෙළඳාමට ආකාරය

ඔබ BITMEX සමඟ හොඳ සල්ලි හොයාගන්නේ කොහොමද?


100Leverage ×!! Cryptocurrency FX ගිණුම Set Up


ඔබ ගොල්ෆ් ගැනීමෙන් ගැන හිතමින් හිටියේ නම්, හෝ ඔබ මීට වඩා හොඳ ක්රීඩාව සොයා දී ගොල්ෆ් කෙනෙක් නම්, ඔබ ගොල්ෆ් පාඩම් සලකා ඇති. එහෙත්, ගොල්ෆ් පාඩම් ඇත්තටම ප්රයෝජනවත් වේ? මේ ගැන ඔබට හොඳ උපදෙස් ලබා දෙනු කරන ගැති සොයා ගන්නේ? පාඩම් වැදගත් හා භාවිතය ඔබේ ගොල්ෆ් ක්රීඩාව වැඩි දියුණු කරන එකම දේ බව කිව අය බව දිවුරා කරන තවත් සමහර. සත්යය මැද කොහේ හරි බොරු බව පෙනේ. නමුත් ඔබ ඔබේ පුහුණුකරු අතහැර හෝ පාඩම් සඳහා අත්සන් පෙර, එය ඔබ ගොල්ෆ් පාඩම් ඉටු වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ මොකක්ද සලකා. ඔබගේ ඉලක්ක සැකෙවින් විස්තර ඔබ ඇත්තටම පාඨමාලාව පිළිබඳ පාඩම හෝ සරලව තව කාලය අවශ්යයි යන්න තීරණය උදව් කරන්න පුළුවන්. ඔබ ඉතා හොඳින් සෙල්ලම් කරන අය සමග සෙල්ලම් නම්, ඔබ ඔබගේ ක්රීඩාව සමඟ ඔබට උපකාර කළ හැකි කෙනෙකු සොයා කිරීමට ඔබට අවශ්ය විය හැක. බව ගෙවා පුහුණුකරු හෝ හොඳින් රඟපාන හුදෙක් යාළුවෙක් යන්න දැඩි පෞද්ගලික තේරීම වේ. වැනුවා සහ ඉඟි ලබා ගැනීම ඔබ මුළුමනින්ම තවත් ක්රීඩකයන් ඉදිරිපිට ඔයාව අපහසුවට පත් නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා හොඳ ක්රමයක් විය හැක. ඔබ ක්රීඩාව ගැන බරපතල නම්, සමහර විට ඔබ ඔබ පුහුණුකරු ලබා ගැනීමට යන්න පිළිබඳ උපදෙස් අවශ්ය නැති බව බොහෝ කල් සම්බන්ධ කර තියෙනවා. එහෙත්, ඔබ මෑතක ෙගොල්ෆ් ප්රීතිය සොයා ගන්නේ නම්, ඔබ ඔබගේ ක්රීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා මගක් සොයමින් විය හැකියි. ගොල්ෆ් පාඩම් ඉතා හොඳින් කළ හැකි පිළිතුරු. සමහර අය ඔවුන් පුහුණු වීමට කට්ටලයක් කාලය සහ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්රීඩාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන බව පාඩම් කියන්න. ඔබ ඔබේ ම මත සෙල්ලම් කරමින් සිටි නම්, ඔබ සාමාන්යයෙන් වඩා අඩු, මදකට නතර වෙයි, මඟ මිතුරන් සමග කතාබස් කිරීමට නතර. එහෙත්, අන් අය සෑම පියවරක් සලකා බැලීමෙන් කෙනෙක් සහිත සහ නිරන්තර උපදෙස් දීමෙන් සරල ඇත්ත ප්රයෝජනවත් වනවාට වඩා කතිකයෙක් කියන්නේ. ඔබ මඟ පෙන්වීම පිළිගෙන එම තත්ත්වය හොඳින් වැඩ කරන අයගෙන් එක් කෙනෙකු දැයි තීරණය. ඒ ගොල්ෆ් පාඩම් හොඳ අදහසක් වේ යන්න ප්රධාන ඉඟියක් තියෙන්නේ. ගොල්ෆ් පුහුණුකරු ගේ වැඩේ නිවැරදිව ගොල්ෆ් ඔබ ඉගැන්වීමට බව මතක තබා ගන්න. ඒ බව ඔහු සමහර පුරුදු නොමැති බවය (හෝ ඇය) ingrain ඔවුන් බිඳ දැමීමට උත්සාහ ගන්නවා අන් අය උත්සාහ කරනු ඇත. නිවැරදිව ෙගොල්ෆ් දෙන්නන්ට ඉලක්කය වන අතර, බොහෝ ගොල්ෆ් ඔවුන් ක්රීඩාව සඳහා ප්රතිලාභ ලෙස ප්රචාරණය කරනවාට නරක පුරුදු කිහිපයක් ඇති. ඔබේ ග්රහනය වෙනස්, ඔබගේ ස්ථාවරය ගැලපීමෙන් හෝ වෙනස් උපකරණ භාවිතා කරමින් 'කළ යුතු අතර විය හැක’ ඔබේ පුහුණුකරු සිට ලැයිස්තුව. ඔබ එම වෙනස්කම් විරුද්ධ විය හැක. ඔබට විකල්ප දෙකක් තිබේ. ඔබ උපදෙස් අනුගමනය කිරීමට ඔබේ උපරිමය කරන්න පුළුවන්, හෝ ඔබ එම සුවිශේෂී පුරුද්දක් වෙනස් කිරීමට සැලසුම් වී නොමැති බව පැහැදිලි කර දිය හැක්කේ. ඔබ වෙනස් කිරීමට අදහස් නොකරන නම්, ඔබ පාඩම් ගත කිරීම සඳහා වූ ඔබගේ තීරණයට අදාළ නැවත පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය විය හැක. පහත සඳහන් උපදෙස් නොමැතිව, පාඩම් කාලය හා ශ්රමය නාස්ති කොටස් දෙකම බවට පත් විය හැකි, සහ මුදල් ඔබේ මත. ගොල්ෆ් පාඩම් සමහර අය සඳහා විශාල වේ. එය ඔබ පුහුණුකරු ප්රයෝජනවත් වනු ඇත අයට එක් කෙනෙක් ම ය යන්න පෞද්ගලික තීරණයක් නෑ ‘ විධිමත් හෝ අවිධිමත්. නමුත් ඔබේ ගොල්ෆ් ක්රීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා වඩාත් වැදගත් දේ සරලව ප්රායෝගික වන බව මතක තබා ගන්න. ගොල්ෆ් පාඩම් – ඔවුන් ඔබට සුදුසු වේ?


· කරුණාකර!! මෙම දැන්වීම නිදහස්!!

|

බෙදාගන්න


・ Golf Lessons – ඔවුන් ඔබට සුදුසු වේ?

[මෙම තනතුර සඳහා සබැඳියක් (HTML කේත)][URL එක තොරතුරු යෙදිය]