Hela ceirw gyda Bow ar gyfer dechreuwyr

Sut i fasnachu Bitcoin yn 100X trosoledd neu ffin

Gallwch Gwneud Arian Gyda Da BITMEX?


100Trosoledd ×!! Cyfrif FX Cryptocurrency Chyflea I Fyny


Bow nid yw hela yn hawdd. Un o'r pethau mwyaf anodd i wneud yw cael yn ddigon agos at y ysglyfaethus a tân y bow chi. Serch hynny, pan ddaw'r tymor dryll i ben byddwch yn y pen draw yn y senario hwnnw un ffordd neu'i gilydd ar un adeg mewn amser pan hela. Hela â bow, yn ystod yr adegau pan fydd tymor drylliau dros yn dasg hynod anodd. Mae aren ’ t llawer llefydd i guddio, oherwydd eu dail rhan fwyaf os nad y cyfan wedi mynd drwy y tro hwn a hunter y angen i fod yn wyliadwrus a profiadol. Mae llawer o helwyr yn ceisio cuddio ar goed i allu osgoi cael ei ganfod gan eu pray. Y mwyaf poblogaidd gweddo yw ceirw, a hela ceirw gyda bow yn amser tocyn rhagorol a buddiol. Mae hela ceirw gyda bow yn rhoi y hunter yn fantais wrth wneud hynny mewn ardal agos. Mae llawer o bow profiadol helwyr yn hela ceirw ar ardaloedd coediog pinwydd lle mae ceirw yn mynd i guddio. Mae hela mewn ardaloedd o'r fath yn cymryd i ffwrdd y ceirw ’ mantais s, y fantais a byddai ganddo fel arfer oherwydd yr ystod gyfyngedig o fanylder. Cynghorir y gorau i ddod o hyd i lwybr trwm yn arwain i mewn i ardal coediog, ardal â pinwydd, dringo coeden a goruchwylio y cyffiniau. Yn meddwl bod yr ystod orau i bow tân o fewn 50 radiws iard. Mae'n hanfodol eich bod yn canfod man da i guddio. Aros ar gyrion yr ardal hon fydd yn anochel yn gyrru eich gweddïo i ffwrdd. A wnewch gadw fel bawd lan a fydd byth yn cael cyfle da i tân y bow chi. Mae helwyr profiadol yn gwybod yn dda y ceirw, enwedig yn ystod diwedd y tymor hela, yn eithriadol o ofalus wrth fynd a nesáu at pren caled agored. Serch hynny, maent yn hamddenol a heb ofid pan fyddant yn dechrau thicket pinwydd. Mae ardal pinwydd trwchus yn darparu ceirw guddfan da, Mae'n cyflenwi agos sy'n eu galluogi i deimlo'n ddiogel a don ’ t i fod yno neb yn disgwyl. Mae angen y hunter effro bob amser os oes cyfle i lladd ceirw. Bydd bob hunter profiadol wedi dweud wrthych y rhan fwyaf o achosion byddant yn clywed eu gweddïo cyn y maent yn ei weld. Rhan fwyaf o'r amser, clywed sŵn yw'r hyn sy'n gwneud y hunter edrych tuag at gyfeiriad, tuag at gyfeiriad y pray. Cael rhybudd yn bwysig iawn ar gyfer yr helfa, enwedig pan hela â bow; fwy felly pan hela mewn ardal goediog pinwydd. Bydd ceirw yn fwy tebygol o sleifio i hunter yn y math hwn o ardal. Yn achlysurol snap frigau yn thickets pinwydd ond gallai sleifio tu ôl i chi heb wneud un gadarn. Y ’ s pam mae'n well helwyr llawer o offer clyw â hwy yn ystod y mathau hyn o helfeydd. Wrth hela â bow, Mae angen i chi gael hyd ben felly bydd angen mantais da dros y pray. Ar wahân i aide gwrandawiad, da gynnes clytiau ac esgidiau a het hunter y dylai da wedi mireinio bow hela. Hela ceirw gyda Bow ar gyfer dechreuwyr


・ os gwelwch yn dda!! Rhannu am ddim!!

|

Rhannu


・ Hunting Deer with a Bow for Beginners

[Cyswllt i'r swydd hon (Cod HTML)][Trackback URL]