Allweddeiriau dan Sylw

Penawdau Chwaraeon Erthygl Newyddion Safle Porth Rhyngwladol
Penawdau Newyddion Chwaraeon Erthyglau Byd-eang WebSite.WS

Gwefannau Erthygl Penawdau Newyddion Chwaraeon Byd-eang(WS) yw Buzz Media.Share a Link Link All Free.
「Penawdau Newyddion Chwaraeon Erthyglau Byd-eang WebSite.WS」
Rhannu Erthygl Penawdau Newyddion Chwaraeon gyda phobl ledled y byd sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol.

Gwefan Porth y Byd yw Erthyglau Byd-eang News Headlines News.
Safle Byd-eang Curadu 「Penawdau Newyddion Chwaraeon Erthyglau Byd-eang Mae WebSite.WSl Erthyglau WebSite.WS」 yn cael eu caru gan bawb o gwmpas. Mae'r Erthygl Newyddion Penawdau Chwaraeon hon yn rhoi syrpréis i chi ar y cyfryngau cymdeithasol (SNS). Mae cysylltu â'ch gwefan ac ailargraffu erthyglau i gyd yn rhad ac am ddim. Cael ffordd o fyw mwy rhad ac am ddim. Diolch!!

Ceir RC Ar gyfer Rasio

Mae bod yn berchen ar geir RC yn debyg iawn i fod yn berchen ar eich un chi, car go iawn. Though it doesn’t indicate exactly that you should do the same things for treating RC cars the way you treat big cars, it does cause an amount of expenses for maintenance. There are difference though, in terms of spending for and owning RC cars (planes, trucks or buggy) for toys or for hobby. The difference lies mostly to the fact that keeping one for hobby demands different quality for a better performance. Ers y […]

What Are Long Drive Golf Exercises

Long drive golf exercises can add up to 30 yards to your drives in a very short amount of time. It’s quite obvious to hit long golf drives you need to have power. Power is the equivalent of both strength and flexibility specific to your golf swing. The key to implementing long drive golf exercises is to look at the main movement in your golf swing. Beth ydyw? Is it a lateral movement (side-to-side)? Is it a vertical movement (up and down)? I’ll stop the ‘twenty questions’ […]

Hanfodion Golff – Am y Gwyrddion

Nid gwybod sut i yrru a phytio yw'r unig bethau y mae angen i chi eu dysgu am chwarae golff. Mae golff yn weithgaredd awyr agored rydych chi'n ei chwarae ar ddarn byw o dir, ac fel ym mhopeth arall y tu allan, Mae Mother Nature wrth ei bodd yn chwarae'r gêm hon. Mae glaswelltau yn wahanol; efallai y dewch ar draws moethus yn rhoi gwyrdd neu ddarn o chwyn heb fawr o dyfiant o gwbl. Gellir newid y pyt gan y gwead, hyd a gwead y glaswellt, a faint o laswellt sydd yna mewn gwirionedd. Nid yw gwir golffiwr yn chwarae ar heulog yn unig d […]

Dewis Eich Offer Plymio Sgwba

Cyn dechrau deifio sgwba fel camp hamdden, mae'n bwysig eich bod chi'n cael yr offer a'r gêr sgwba angenrheidiol. Mae yna lawer o opsiynau ar gael ond os ydych chi'n ddechreuwr, mae'n well cychwyn o'r pethau sylfaenol fel y mwgwd, esgyll, snorkel, a gwregys pwysau, yna symud ymlaen i setiau uwch yn nes ymlaen. Y pethau sylfaenol: Mae'r mwgwd deifio yn caniatáu ichi weld o dan y dŵr trwy'r plât gwydr o'ch blaen. Mae'r rhan fwyaf o fasgiau deifio yn cael eu hadeiladu yn y fath fodd fel y gall defnyddiwr anadlu allan i'r fed […]

Ceir RC Oddi ar y Ffordd

Boed yn geir RC nitro neu wedi'u pweru'n electronig, byddwch yn dal i allu cael daioni, profiad uniongyrchol o fod yn berchen a rasio car RC ai tryc ydyw, awyren neu gwch? Mae yna gryn dipyn o ddetholiadau a mwy fyth o ddewisiadau i ddewis ohonynt oherwydd bod teganau RC mewn gwahanol siapiau a meintiau. Mae dau ddewis eisoes ar gael ar gyfer eich car RC. Gallwch naill ai ei redeg ar neu oddi ar y ffordd ond os ydych chi am fynd yr ail filltir ac ychwanegu ychydig o frwyn o adrenalin at eich profiad rasio, ti ca. […]

Pam Mae Dillad Golff Mor Dorky?

Mae dillad golff ymhlith y dillad dorkiest sy'n hysbys i ddyn, ac eto golff yw un o'r gemau coolest sy'n hysbys i ddyn am y datgysylltiad? Wel dyna hoffwn i ei archwilio yn y darn canlynol. Daliwch ati i ddarllen a gweld a ydych chi'n cytuno â'm ramblings. Mae cymaint o'r golffwyr gorau yn y gêm yn dorks mawr go iawn? Rwy'n golygu y gallwch chi weld yn llwyr pam i, nid ydyn nhw erioed wedi gorfod gwneud unrhyw beth mewn bywyd ond chwarae gêm ac maen nhw wedi cael eu bwydo gan eu mamau ers diwrnod un. Dydyn nhw ddim k […]

Pysgota Yng Nghanada

Os hoffech chi brofi antur go iawn ym maes pysgota, yna Canada yw'r lleoliad perffaith i chi. Mae gan Ganada ardal eang o afonydd, pyllau, llynnoedd dŵr croyw, dŵr halen a nentydd. Pysgota dŵr croyw a dŵr hallt yw hoff ddifyrrwch Canadaiaid a thwristiaid. Mae pysgod yng Nghanada gan gynnwys bywyd gwyllt yn doreithiog iawn. Mae Canada yn cynnig llawer o deithiau pysgota o'r radd flaenaf a fydd yn gwneud y gorau o'ch amser a'ch arian. Ni fyddai unrhyw reswm y gallech gael eich siomi. Mae Canada wedi t […]

Gellir Gwella Mecaneg Swing Golff yn Gyflym iawn

Mae mecaneg swing golff briodol yn rhagofyniad ar gyfer y perfformiad golff gorau posibl. Os ydych chi fel y mwyafrif o golffwyr, rydych chi bob amser yn ceisio dyblygu hynny yn ‘berffaith’ swing golff. Rwy'n gwybod fy mod i. Onid yw'n teimlo'n wych taro'r ergyd ddiymdrech honno? Ddim yn dymuno y gallech chi ei wneud bob tro? Byddai hynny'n deimlad tebyg o'r hyn sydd gan y pro's y rhan fwyaf o'r amser. Byddai'n gymaint o uchel! Felly beth sy'n eich cadw rhag gwella'ch mecaneg swing golff? Ydych chi'n meddwl chi […]

Mater o Ennill a Cholli: Awgrymiadau Ar Chwarae Blackjack

Heddiw, mae'n ymddangos bod blackjack yn un o'r gemau cardiau mwyaf poblogaidd. Mae hyn oherwydd bod chwarae blackjack mor hawdd i'w ddysgu a'i chwarae. Yn wahanol i poker, nid oes gan blackjack unrhyw gyfuniadau i'w cofio. Mewn blackjack, gwrthrych y gêm yw cael swm y ddau gerdyn yn agos at 21. Pan fydd rhywun yn cael cardiau sydd drosodd 21, mae ef neu hi'n colli'r gêm. Fel rheol, mae chwaraewr yn derbyn dau gerdyn. Ar ôl i'r chwaraewyr weld eu cardiau, rhaid iddynt benderfynu a fyddent yn taro neu'n sefyll. Pan fydd person yn dweud & # 8 […]

Fishing In The South Pacific

Mae De'r Môr Tawel wedi bod yn hysbys ers amser maith oherwydd y profiadau cyffrous y gall y dyfroedd eu cynnig. Mae wedi bod yn enwog i dwristiaid a hyd yn oed gwledydd cyfagos oherwydd anturiaethau a chyffro y gall eu cynnig. Daw llawer o bysgotwyr i Seland Newydd pan ddaw'r hafau i ben. Dyma'r tymor pan fydd tiwna a physgod bil yn nofio yn agosach at y glannau i ddod o hyd i le cynhesach. Yn ystod y saith mis sy'n weddill o'r flwyddyn, dyna'r amser i'r pysgotwyr gael amser gwych yn enwedig y misoedd ar ôl t […]

Boating can be a very relaxing pastime

Boating can be a very relaxing pastime, floating along on a river or lake without a care. I'r mwyafrif o bobl, the boating itself is the whole point of the hobby: once you’re in the boat, you’re set. Many people bring their boat to wherever they are going to go boating on a trailer attached to the back of their car, provided the boat is small enoughlarger boats have to be kept in marinas, which can be expensive. Even today, plenty of people still build their own boats out of not […]

Awgrym Cyfarwyddyd Golff ar gyfer Ymarferion Yn Eich Swyddfa

Os mai chi yw'r golffiwr brwdfrydig nodweddiadol sy'n meddwl am y gêm trwy'r amser, hyd yn oed pan fyddwch yn y swyddfa, yna bydd y domen cyfarwyddiadau golff hon ar gyfer ymarferion yn eich swyddfa o gymorth mawr. Ond yn gyntaf mae'n bwysig gwerthfawrogi gwerth ymarferion ymestyn, dyna hanfod y domen cyfarwyddiadau golff yn yr erthygl hon. Mae'r corff dynol yn gwrthsefyll y siglen golff oherwydd ei fod yn fudiad annaturiol iawn, cyn belled ag y mae'r corff dynol yn y cwestiwn. Ymarfer ymestyn penodol i golff […]

Awgrymiadau Diogelwch ar gyfer Saethyddiaeth

Mae gan saethyddiaeth fel unrhyw chwaraeon reolau, mae'r rhan fwyaf o'r rheolau yn rheolau arfer gorau a ddefnyddir i gadw saethwyr a gwylwyr yn ddiogel. Yn gyffredinol, mae'n arfer da cadw at y rheolau hyn p'un a ydynt yn cystadlu neu'n saethu am hwyl yn unig. 1. Nod Saethu saethau at y targed bob amser. Gall saethau fod yn arfau peryglus ac ni ddylid byth eu hanelu at unrhyw beth heblaw'r targed. 2. Rhaid archwilio Saethau'n ofalus cyn pob ergyd i weld nad ydyn nhw wedi cael eu difrodi. Os yw'r siafft saeth yn cael ei ddifrodi mae'n cyd […]

Pratise Golf On Different Courses

Movies about golfing are usually for entertainment purposes only and should not be taken seriously. While golfers and others will enjoy the storyline, characters, and outcomes, they should be careful not to critique the actual golf round being played as they are fictionalized through editing and camera tricks most of the time. While actors may play golf in their spare time, they are usually not able to perform most of the tricks they seem to perform during the movie. But this does not mean that […]

Cwrs Cwympo ar Bonysau Casino

Mae casinos ar-lein wedi bod yn gorlifo'r byd ar-lein yn ddiweddar. Mae'n ymddangos eu bod wedi bod yn ymdrechu'n galed iawn i ddenu mwy a mwy o chwaraewyr i roi cynnig ar eu lwc mewn casinos ar-lein. Maent wedi bod yn ceisio meddwl am wahanol gynigion i ddal sylw darpar chwaraewr. Un hyrwyddiad o'r fath yw cynnig gwahanol fathau o fonysau casino i gael pobl i chwarae ar eu casinos ar-lein. Mae taliadau bonws casino yn gynigion sy'n cael eu rhoi gan gasinos ar-lein a fyddai'n galluogi chwaraewr i fanteisio […]

Awgrymiadau ar gyfer Dewis Rhodd Golff Gwych

P'un a yw'n anrheg golff Nadolig i golffiwr difrifol neu'n wobr hwyl i'r aduniad teuluol neu dwrnament y cwmni, mae dewis anrheg golff sy'n cael ei werthfawrogi'n wirioneddol yn cymryd ychydig o waith cynllunio. Dyma ychydig o awgrymiadau a fydd yn eich helpu i addasu'ch rhodd i lefel sgiliau'r golffiwr. Y peth cyntaf i'w wneud yw pennu lefel sgiliau'r golffiwr a fydd yn derbyn yr anrheg. Cyn-filwr profiadol o'r gêm gyda 4 mae'n debyg na fydd handicap yn rhoi fawr o werth mewn llyfrau cyfarwyddiadau na chymhorthion hyfforddi […]

Bamboo And Split Cane Rods

Modern technologies have developed a lot of easy and convenient things for us. For anglers who love to catch fish, one of modern technology’s contributions is evident with the development of the fly fishing rod. Originally, fly fishing rods were simply made from bamboo and split cane. But before bamboo was discovered for fly fishing, it was the tropical wood called greenheart which can be found in the province of Guangdong in China that was commonly used as the material for rods in fly fis […]

Golf Stretching Secrets to Improve Performance

The trend in larger and therefore heavier club heads in recent years has made golf stretching secrets even more important to acquire. To make matters worse for golfers not interested in embracing golf stretching secrets, golf is a game unlike other sports where continuous playing improves fitness and endurance. This is because the golf swing lasts only a second. It is instructive that many golfers are yet to appreciate this rather important fact. This is the reason who they have found it very di […]

Atgoffa Diogelwch Pysgota

Mae pysgota yn hobi hamddenol a hyd yn oed yn fwy o hwyl i'w wneud wrth wneud gydag aelodau o'r teulu ac anwyliaid yn ystod gwyliau byr neu hyd yn oed dros y penwythnosau. Efallai na fydd yn ymddangos yn gamp gorfforol iawn i'r mwyafrif o bobl, ond yn debyg i unrhyw weithgareddau awyr agored eraill, mae angen diogelwch ar bysgota o hyd. Ni ddylai neb fyth gyfaddawdu ar ddiogelwch. Yn bennaf, cyn mynd allan i bysgota, gwnewch yn siŵr bod eich gwisg yn hollol iawn ar gyfer y gweithgaredd. Dylai'r tywydd gael ei gyfrif bob amser oherwydd ni allwch fyth ddweud a yw'r […]

Eitemau i Ddod â Gêm Bêl-droed

Gellir dadlau nad oes dim yn well na mynychu gêm bêl-droed NFL a phrofi'r holl gyffro sy'n gysylltiedig â'r digwyddiad chwaraeon hwn yn bersonol. I'r rhai sy'n ansicr beth i ddod i'r gêm, mae yna ychydig o eitemau angenrheidiol na ddylai pob cefnogwr a gwyliwr fod hebddyn nhw. Atyniad Priodol Yn anad dim, dylai un sy'n mynychu gêm bêl-droed NFL wisgo'r gwisg briodol i sicrhau bod ei brofiad yn un pleserus. Dylai ffans wisgo dillad cyfforddus sydd […]

Rhan Palmwydd Haearn 1

Iron Palm Q&A Gyda Sigung Richard Clir Rhan 1 Q. What is the history of your iron palm training? A.. My Original instructor was Tyrone Jackson who was the senior disciple of Dr Fred Wu. Dr Wu was a senior disciple under Lee Ying-Arng. Lee Ying-Arng was an amazing and great Kung Fu Master from the last generation who eventually lived in Hong Kong. There he was the President of the Inner System Martial Arts Association, President of the Hong Kong Acupuncture Research Centre, and Vice President […]

Can A Golf Swing Video Change your Game?

There are many golfers who have been exposed to many a golf swing video and yet there has been no effect on their game. At least not a positive one. In fact for some their game has consistently gotten worse whenever they try to implement stuff that they learnt from a golf swing video somewhere. So the truth of the matter is that there are many golfers who do not believe that a golf swing video can have any sort of impact in a golfer’s game or even itsquality. There are several reas […]

System Gamblo Sy'n Gweithio

Ers i gamblo ddechrau, bu pobl sydd wedi ymdrechu i ddod o hyd i'r system gamblo berffaith – un sy’n rhoi’r od gymaint o blaid y gamblwr nes bod cyfoeth bron yn sicr yn cael ei warantu. Yn yr holl filoedd o flynyddoedd hyn, a oes unrhyw un erioed wedi dod o hyd i system gamblo sy'n gweithio? Er bod yna bobl sy'n honni eu bod wedi dod o hyd i systemau i guro'r od ar unrhyw fath o gamblo, mae'r mwyafrif o'r systemau gamblo rydych chi'n clywed amdanyn nhw ar gyfer math penodol o gamblo; megis Blac […]

Putters Clwb Golff: Chwe ffactor i'w hystyried wrth ddewis putter

Rhaid ystyried y chwe ffactor hyn fel eich bod yn gwneud dewis gwybodus o fath putter ac i sicrhau ei fod yn teimlo fel y dylai fod. 1. Yr ongl celwydd. Mae'n ongl rhwng y siafft a'r ddaear. Mae'r ffactor hwn yn penderfynu a yw'r pen putter yn eistedd yn berffaith wastad ar lawr gwlad wrth roi. Sicrhewch un sy'n gadael i bennaeth y clwb orffwys yn sgwâr ar lawr gwlad pan gymerwch eich safiad. 2. Hyd y putter. Y hyd safonol ar gyfer putter yw 35 modfedd. Yr iawn […]

Pysgota Plu – Chwilio am yr Helfa

Gyda physgota plu, weithiau mae'n ymwneud â'r helfa. Dyma drip dydd a oedd yn edrych yn anffrwythlon, ond trodd allan yn iawn yn y diwedd. Pysgota Plu Colorado Fe wnaethon ni roi'r rafft i mewn ar fore cynnes ym mis Medi. heb gwmwl yn y golwg. Nid oedd fy nisgwyliadau yn uchel, gan fod diwrnod heulog cynnes yn tueddu i roi'r pysgod i lawr, o leiaf ar y darn hwn o'r Colorado. Pan nad yw'r pysgod yn codi, Rwy'n mynd yn syth am ffrydiau tandem; nid oes unrhyw beth mwy cyffrous na brown mawr pissed off mynd ar ôl eich st […]

Drew Brees: 2001 Dewisiadau Diwrnod Drafft

Ganed Drew Brees ar Ionawr 15, 1979 yn Austin, Texas. Er nad Brees yw'r chwarterback athletau mwyaf neu fwyaf yn yr NFL, mae'n sicr ei fod yn un o'r goreuon. Ers ei ddyddiau cynnar mae wedi cael ei orfodi i brofi y gall gwaith caled a phenderfyniad ragori ar bethau fel athletau a maint. Ac mae un peth yn sicr; Mae Brees wedi bod yn gwneud hyn yn llwyddiannus ers cryn amser. Chwaraeodd Brees ei bêl ysgol uwchradd yn Austin, Texas yn Ysgol Uwchradd Westlake. Yn ystod ei dymor hŷn arweiniodd Brees ei de […]

A More Consistent And More Accurate Swing

When I get my golf club in my hand, I feel like knocking the cover right off the ball. It makes me feel great when I hit the ball using all of my strength. Just being able to hit the ball hard does not mean that I play a good golf game though. If you just want to relieve a little stress go ahead, by all means but this is better left to the driving range. If you want to play a good game of golf, you need to hold back on the power a little. One of the biggest mistakes that golfersmake is t […]

Y Gelf O Bysgota Plu

Beth yw pysgota plu? I'r mwyafrif o bobl, pysgota yn unig yw pysgota. Taflwch ychydig o abwyd ar linell, taflwch ef yn y dŵr ac aros am ddiawl, ond ar gyfer selogion pysgota plu, mae'n gymaint mwy. Dull pysgota hynafol, mae pysgota plu yn ddull a ddatblygwyd i ddechrau ar gyfer dal brithyll ac eog. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, fe'i defnyddir hefyd i ddal penhwyaid, carp, draenogod y môr a rhywogaethau eraill. Mae pysgota plu yn defnyddio pryf artiffisial fel abwyd, sydd wedi'i glymu i fachyn gyda'r defnydd o edau, plu, ffwr […]

Mae'r Sianel Golff yn Ffynnu

Mae poblogrwydd y Sianel Golff wedi ffrwydro. Mae golffwyr amatur yn gwylio mwy nag erioed o'r blaen i gael yr un domen arbennig honno a allai wella eu gêm. Mae gan y sianel golff adnoddau gwych sy'n amrywio o unrhyw le, gweithio ar eich swing i ffyrdd llwyddiannus o daro allan o fagl tywod. Ewch ychydig yn ddyfnach i'w gwefan ar-lein ac fe welwch lawer o awgrymiadau ac awgrymiadau ar gyfer gwella eich perfformiad ar y cwrs. Mae llawer yn anwybyddu un o'r meysydd pwysicaf ar gyfer gwella eu gêm. T. […]

Fy Swyddfa – Y tu ôl i'r Pate.

Roeddwn i wrth fy modd yn dal – Cefais y gêm gyfan o fy mlaen. Roeddwn i'n gallu gweld popeth. Gosod y maeswyr oedd fy swydd. Gweld a oedd peli hedfan hir yn deg neu'n fudr. Beth oedd gan y piser neu ddiffygiol ohono, Gwelais, hefyd. A oedd angen seibiant yn y weithred ar y piser oherwydd ei fod wedi blino? Pe bai'n gwneud hynny byddwn yn talu ychydig o ymweliad â'r twmpath. Y cadfridog ar y cae yw'r hyn oeddwn i. Dolen uniongyrchol i'r hyfforddwr. Newid i ddaliwr oedd y peth gorau wnes i fel chwaraewr. Cefais gymaint o hwyl y tu ôl i'r plât. Fy o […]

Cowbois Dallas

Cyfeiriwyd yn aml at y Dallas Cowboys fel “Tîm America” ac mae'n eithaf hawdd gweld pam. Mae'n amlwg mai nhw sydd â'r nifer fwyaf o gefnogwyr ymhlith holl dimau'r NFL, diolch i'w hanes storïol a'u phalancs o chwaraewyr gwych. Y Cowbois, sydd ar hyn o bryd yn chwarae ym maestref Irving yn Dallas, Texas, yn cael y nifer fwyaf o ymddangosiadau Super Bowl gydag wyth. Maen nhw hefyd yn dal y record am y pencampwriaethau mwyaf Super Bowl yn yr NFL gyda phump, cofnod y maen nhw'n ei rannu gyda'r Pi […]

Why Golf Swing Training Aids Have Not Worked For You

Golf swing training aids have a bad reputation with most amateur golfers. Many of them have been victims to aggressive companies selling golf swing training aids. The result is that many of them ended up making purchases without first focusing on the specific weaknesses in their game that they want to correct. Others purchased golf swing training aids without the benefit of expert advice. Many times the approach has been to get hold of the very latest golf swing training aids in the market, rath […]

Meddyliau ar Dŵr Croyw vs.. Pysgota Dŵr Halen

Dwi wrth fy modd yn pysgota o unrhyw fath, ond mae'n well gan rai pobl bysgota mewn dŵr hallt ac mae'n well gan rai pobl bysgota mewn dŵr croyw. Mae llawer o bobl yn teimlo'n gryf iawn am eu penderfyniad, ac weithiau gallwch chi ennyn yr un math o ymateb ganddyn nhw ag y byddech chi petaech chi'n cwestiynu eu crefydd. Mae pysgota dŵr croyw fel arfer yn arddull pysgota arafach gyda mwy yn aros rhwng brathiadau a dal pysgod. Efallai y bydd yn rhaid i chi weithio'n galetach hefyd i ddod o hyd i bysgod wrth bysgota mewn dŵr croyw. Fodd bynnag, credaf fod fis […]

Before Purchasing A Gift For A GolferAsk Yourself These 3 Questions

It should be rather clear to everybody that the gift a golfer will ordinarily appreciate the most, is the one that improves their game. Most golfers are constantly looking for ways to improve on their game. It usually dominates their every thought when they are on the course and many times when they are off it. Before selecting a gift for a golfer, it is useful to ask yourself the following 3 questions and to get adequate answers for them. Remember that this is a task that is much more complicat […]

Mixed Martial Arts-Learn The Terms

With the rules and sanctioning of certain mma events there has been an explosion of new followers of mma (mixed martial arts) The purpose of this article is to help familiarize the new fans of this sport with some of the terms that are used. If you have a basic understanding with some of the terminology you will find viewing the sport more enjoyable. Keep in mind that this description is not inclusive of every aspect, but more of a guide for the beginner. Submissions: submissions are techniques […]

Pwer wedi'i Bersonoli ‘ Gyda Massive Arms

Cofiwch pan oeddech chi yn yr Ysgol Uwchradd. Cymaint o gymeriadau a phersonoliaethau. Bois mawr, cegau mawr, bois doniol, gals doniol a llawer mwy un o blant caredig. Dyma un rwy'n credu y byddwch chi'n ymwneud ag ef. Roedd fy argraff gyntaf o Gillie mor 12 mlwydd oed. Roedd mor aruthrol. Rwy'n cofio meddwl nad oeddwn i eisiau cael fy nharo ganddo. Pe bai gen i Gillie ar fy nhîm, roeddwn i'n gwybod y byddai gen i ymyl. Mantais bwerus. Gillie oedd Paul Bunyon fy nghymdogaeth. Roedd ganddo 20-22 biceps, a gwddf bron mor rou […]

Mudiad Swing Golff Hanfodol Yn Dod â Llwyddiant

‘Rwy’n credu mai’r hyn a ddywedwch am sut i siglo’r breichiau’n gywir sydd wedi achosi gwelliant gwirioneddol yn fy swing golff. Rydw i wedi bod yn chwarae golff i 18 flynyddoedd ac nid wyf erioed wedi llwyddo i feistroli'r mudiad hwn o'r blaen. Ond nawr mae'n ymddangos bod y clwb yn dod yn squarly ar y bêl bob tro dwi'n siglo.’ ‘Yr eiddoch yw’r llyfr cyntaf i mi ei ddarllen am y siglen golff sydd â disgrifiad clir iawn o sut i ddefnyddio breichiau rhywun yn iawn, a pha wahaniaeth y mae'n ei wneud unwaith yn un mana […]

Clinton Portis : 2002 Dewisiadau Diwrnod Drafft

Ganwyd Clinton Portis ar Fedi 1, 1981 yn Laurel Mississippi. Mae Portis yn cael ei ystyried yn un o'r cefnwyr gorau yn y gêm heddiw, ac mae hyn wedi bod yn wir byth ers iddo chwarae pêl-droed ysgol uwchradd. Gyda maint, athletau, a chyflymder mae'n hawdd gweld pam mae Portis yn codi cannoedd o lathenni flwyddyn i mewn a blwyddyn allan. Ar ôl gyrfa lwyddiannus yn yr ysgol uwchradd, roedd gan Portis y gallu i chwarae pêl-droed coleg ym mron unrhyw ysgol yn y wlad gyfan. Penderfynodd fynd â'i gêm i'r Universi […]

Top Tips to Improve Your Golf Game Quickly

Playing golf is all about the swing. If you have the right swing you will develop an excellent golf game. If your swing lacks strength and purpose your golf game will to suffer. Yn anffodus, this is an inescapable fact of playing golf. Learning how to swing your golf club is not just an extremely important factor in improving your golf game, it is also the hardest factor. The great majority of new golfers out there find they can not just pick up a golf club and start swinging like a pro. For m […]

10 Ultimate Texas Hold’em Tells – rhan 1

Byddai bod yn gallu gwahaniaethu Cardiau chwaraewr yn eich helpu i arbed arian i chi pan fydd gennych law ddrwg ac ennill y pot i chi pan fydd gennych law dda. Wrth gwrs, ni allwch weld pa gardiau sydd gan eich gwrthwynebwyr. Yr unig beth sydd gennych chi yw mynegiant yr wyneb a'r corff. Yn hyn 2 canllaw rhan, Byddaf yn dysgu 10 o'r awgrymiadau gorau ar y we. Mae'r rhain yn gyfrinachau anhygoel a fydd yn eich helpu i ennill pob doler ar y bwrdd rydych chi'n chwarae ynddo. Mae adrodd chwaraewr yn amrywio o'r hyn maen nhw […]

Beic Tandem Cofiadwy ‘ Arddull Newydd o Feic Wedi'i Wneud Ar Gyfer Dau

Mewn erthyglau blaenorol rydym wedi edrych ar ble y daeth y beic dyfrllyd a beth yw ei fanteision yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar resymau pam y dylech chi a'ch partner ystyried beic tandem dyfal yn lle'r tandem traddodiadol fel eich pryniant nesaf. Isod mae rhesymau pam y gallai prynu beic tandem dyfal fod y dewis iawn i chi ei wneud. 1. Nid oes angen i chi ddefnyddio car mwyach ar gyfer y teithiau bach hynny o gwmpas lle rydych chi'n byw. Dim ond hopian ar eich beic a cy […]

Hyfforddiant Ffitrwydd Golff Yn Gyfwerth â Golff Gwych

Os ydych chi wedi gwylio unrhyw golff ar y teledu, does dim dwywaith eich bod chi wedi clywed y sylwebydd yn sôn am hyfforddiant ffitrwydd golff. Nid yw'n gyfrinach hynny 95 y cant o golffwyr proffesiynol yn gwneud rhywfaint ar gyfer hyfforddiant ffitrwydd golff. Os oes bywoliaeth yn dibynnu ar eu perfformiad ac maen nhw'n cymryd rhan mewn hyfforddiant ffitrwydd golff, pam na fyddai golffwyr amatur yn gwneud yr un peth? Mae'r siglen golff yn un o'r symudiadau mwyaf heriol yn gorfforol ar gorff dynol yr holl chwaraeon. Siglo t […]

Y Taclo Pysgota Bas

Taclo Pysgota Bas yw'r Offer Mwyaf Sylfaenol ar gyfer Pysgota Mae pysgota bas yn ffordd hyfryd o ymlacio. Mae yna nifer o dwrnameintiau yn yr Unol Daleithiau bob amser, sef tŷ y bas ymhlith rhannau eraill o'r byd. Mae tacl pysgota Bas da yn rhywbeth sy'n hanfodol i'ch llwyddiant fel pysgotwr bas (neu fenyw). Tacl pysgota bas ‘ beth sy'n ei wneud mor arbennig? Pan rydych chi'n paffio beth sydd gyda chi bob amser? Pâr o fenig bocsio. Pan ewch chi i bysgota draenogod y môr, beth yw y […]

Y Golff Golff Perffaith Trwy Osgo a Chydbwysedd Gwell

Mae pob golffiwr yn chwilio'n barhaus am y teimlad digywilydd hwnnw o'r siglen berffaith. Ysgrifennir llyfrau ar y pwnc. Fideos cyfarwyddiadol yn addo ‘cyfrinachau’r swing perffaith’ gwerthu fel cacennau poeth trwy archeb bost ac ar y rhyngrwyd. Mae pawb ym mhobman eisiau gwybod beth sydd angen iddyn nhw ei wneud i siglo fel y manteision. Y gwir yw nad oes unrhyw swing perffaith’ ‘ o leiaf nid oes un dull ar gyfer ei gyflawni. Os ydym wedi dysgu unrhyw beth o flynyddoedd o wylio profe […]

Cartiau mynd cyflym a chynddeiriog! Sut i brynu un rhad!

Gall cartiau Go wneud i'ch calon bwmpio fel bron dim arall. Os ydych chi wedi gwirioni ar y wefr o fynd i cartio a'ch bod chi'n marw i brynu cart go llun newydd lluniaidd mae yna ychydig o driciau y mae'n rhaid i chi eu dysgu. Gydag ychydig o amynedd, gellir prynu cartiau am gymaint â 50% i ffwrdd o'r pris manwerthu rheolaidd. Maen nhw'n hynod o hwyl, ac maen nhw wedi dod yn hynod boblogaidd y dyddiau hyn. Gallwch ddod o hyd i gartiau bron ym mhob canolfan hwyl i'r teulu neu barc difyrion. Mae cartiau rasio neu gokarts oddi ar y ffordd yn […]

Mae Ymarfer Cefn a Golff Yn Gyfystyr

Ymarfer corff yn ôl a golff. Onid yw hynny'n swnio fel enwadur cyffredin? O'r holl anafiadau mewn golff, y cefn isel yw'r un uchaf o bell ffordd. Esbonio pam mae gwneud ymarfer corff yn ôl ar gyfer golff yn bwysig, mae angen i golffiwr ddeall pam. Mae'r siglen golff yn un o'r rhai mwyaf (os nad y mwyaf) symudiadau dirdynnol ar y cefn isaf. Lluniwch hwn. Rydych chi mewn sefyllfa sefydlog ar y dechrau; yna rydych chi'n ceisio cylchdroi rhan uchaf eich corff cyn belled ag y gallwch chi fynd, wrth gadw'r corff isaf mor sefydlog ag y gallwch […]

Dod o Hyd i Yrrwr Golff

Mae yna lawer o declynnau a all eich helpu i chwarae gêm well o golff. Os ydych chi'n cael anhawster cael amseriad eich swing yn gywir, gall prynu metronome golff helpu. Gyda sain y metronome, byddwch yn gallu amseru eich swing gyda'r rhythm. Mae hwn yn ddyfais wych i'w defnyddio ar gyfer gwella eich swing cyffredinol, rhoi, a symudiadau corfforol eraill. Gall hefyd eich cadw'n ddigynnwrf wrth chwarae, a fydd hefyd yn gwella'ch gêm. Dyfais arall i'w defnyddio os yw ceidwad sgôr a all eich helpu i gadw trac […]

6 Awgrymiadau Slot Ar-lein Defnyddiol

Mae gamblo yn fyd lle mae'n ymddangos bod pawb yn ceisio rhoi arian i chi. Ond y gwir amdani yw bod yr holl gasinos a cuddfannau gemau yn eich denu chi gan obeithio gweld eich waled yn crebachu o ran maint. Mae pob gamblwr yn breuddwydio am yr un fuddugoliaeth fawr honno, ond i'r mwyafrif mae'n parhau i fod yn freuddwyd. Mae peiriannau slot yn ffordd gymharol llai niweidiol i fod yn gyfrifol am faint rydych chi'n ei golli a'i ennill. Mae'n ffordd y gallwch chi chwarae gyda meddwl hamddenol a does dim angen cynllwynio, cynllun, neu ddyfalu. Yma mae'r lwc yn rheoli. Wel, […]

Get Fit For Golf To Play Your Best

Fit for golf is a term you should have heard by now. It’s all over the television and now becoming mainstream with amateur golfers wanting to reach their full potential. Golfers are now realizing there is a fitness component to golf, and are seriously considering getting fit for golf. It may sound like an oxymoron, but tell me if you’ve ever hurt yourself playing golf. How about a strained lower back? Neu, a sore shoulder after playing? The list of injuries from swinging a golf club i […]

Sut y gall Pysgota Siarcod fod yn gaeth

Pysgota siarcod ar ddŵr bas Mae'n ffaith adnabyddus bod Siarcod yn ystod yr haf yn symud o'r dyfroedd dyfnach ar y môr i ddyfrffyrdd a thraethau mewndirol. Mae'r Siarcod yn chwilio am ddyfroedd bas cynhesach i gynnal defodau paru ac i ddodwy wyau neu roi genedigaeth fyw. Mae'n bwysig iawn os oes gennych ddiddordeb mewn nofio neu lanio pysgod enfawr o'r banc. Nid oes unrhyw fath arall o bysgota (y gwn amdani) lle mae gan y pysgotwr siawns eithriadol o fachu ar bysgodyn 500 pwys a mwy wrth bysgota […]

> Safle Gwybodaeth Gyfun Newyddion Penawdau Chwaraeon

Newyddion Penawdau Chwaraeon Safle Gwybodaeth Gyfun

Cyflwyno Newyddion Penawdau Chwaraeon y Byd, Colofnau, a Phynciau mewn Erthyglau i bawb ledled y byd. Gwe Fyd-Eang 「Penawdau Newyddion Chwaraeon Erthygl Fyd-eang WebSite.WS」 Mae'n Benawdau Chwaraeon Rhyngwladol Mae erthyglau yn fwrlwm ac yn cael eu lledaenu ledled y byd. Gadewch i ni Rhannu â phawb ar rwydweithiau cymdeithasol.

Mae Erthygl Newyddion Penawdau Chwaraeon Gobaith yn ddefnyddiol i chi. Rhannwch yr erthygl rhyngwladol hon ar Benawdau Chwaraeon a chrynodeb newyddion cynhwysfawr Sports Headlines ledled y byd gyda phobl ledled y byd. Dymunaf eich hapusrwydd. Diolch.

Penawdau Chwaraeon Rhyngwladol Gwefan Curadu Erthygl.
Gvmg - Grŵp Marchnata Feirysol Byd-eang

CTR IMG