Gwella eich bywyd gyda cyfarwyddiadau ioga

Bydd yr erthygl hon yn dangos i chi sut i gael llawer o fanteision â chyfarwyddyd ioga.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Chwaraewyr Clwb cerdyn

Mae pob casino yn Las Vegas cerdyn Clwb rhai chwaraewyr am ddim math. Hyn y hyn gerdyn? Dda, maent yn ei marchnata i chi, y gamblo, fel ffordd o ennill pethau, ond gwir bwrpas i olrhain arian. Fodd bynnag, Peidiwch â gadael i hyn eich atal rhag cofrestru ar. Mae'n syniad da i gofrestru ar gyfer pob cerdyn Clwb chwaraewyr y gallwch. Mae'n gallu eich gwneud arian. Mae rhan fwyaf o gardiau casino yn cael ei hadeiladu mewn budd-daliadau ar gyfer deiliaid. Mae'r manteision hyn yn y pen draw byddwch yn gwneud arian. Er enghraifft, Ceir casinos yma roi c ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Darnau arian hynafol fel casgliadau

Casglu darnau arian yn gymaint o hwyl! Mae'n hobi a ffynhonnell o incwm i lawer o bobl. Mae un math o geiniog y byddwch efallai am ystyried casglu darnau arian hynafol.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cwrs cyflym ar gyfer y cwrs golff: A yw'r & Don ’ ts

Mae llawer o bobl yn teimlo bod y cyfan sydd ei angen yn rhai gwersi golff ac yna yn sydyn ar ôl cwblhau'r maent yn arbenigwyr. Maent yn Tiger Woods yn making'so y maent yn teimlo. Cyn i chi ddechrau, gweld os byddwch gall gysgodi rhywun mewn clwb golff am ddim. Cysgodi rhywun gyda mwy o brofiad yn y gêm bydd yn helpu eich gêm. Yn union fel mewn unrhyw chwaraeon, Er enghraifft, pêl droed, byddai'n chwerthinllyd ar gyfer ffan pêl droed i ble tuxedo neu ei pajamas i'r gêm. -Gwisgo amhriodol neu'n anghyfforddus ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pysgota am arian didrwydded

Mae'n ymddangos Mae pob chwaraeon categori a neilltuir ar gyfer eithafol. Credwch neu beidio, Mae rhai a oedd yn cael eu hatal drwy enau y fideo ac maent yn dewis chwilio am siarcod yn hytrach na rhedeg oddi wrthynt. Os ydych mor hyf ag ysgwyddo Siarc pysgota, Dylech ddeall rhai pethau sylfaenol cyn cyrraedd y môr agored.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Tenis cwestiynau cyffredin

Tenis yn chwaraeon gyda nifer o reolau a Rheoliadau, a chael eu gyd yn eich pen gall gymryd amser. Yn yr erthygl hon, byddwch yn archwilio rhai materion cyffredin ynghylch y gêm fel y gallwch gael rhagolwg cliriach ar union beth ddylai ddigwydd Dylai cwestiynau hyn yn dod mewn gêm. Q: Beth y dylid ei wneud os mae pêl o'r llys arall rholiau ar fy llys yn ystod y canol o'r gêm? A: Dywed y rheolau a osodwyd gan y Ffederasiwn tenis rhyngwladol bod addysg grefyddol ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Vs Philadelphia Phillies. Milwaukee Brewers

Gorffennodd Miller Parc y Philadelphia Phillies eu chanllawiau'r hiraf ers 13 gêm hyn o bryd yn 1991.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y San Antonio Spurs ddydd Sadwrn: Gwneud San Antonio yn falch, Rhan 1

Y Spurs ddydd Sadwrn yn y tîm chwaraeon proffesiynol dim ond mawr a galw y ddinas o San Antonio eu cartref. Am hon yn fraint arbennig, Mae trigolion San Antonio cawod eu 'bechgyn' canmoliaeth a sylw. Yn ôl, Mae tîm y Spurs ddydd Sadwrn yn darparu tymor difyr a hefyd yn rhoi yn ôl i'r gymuned. Mae hyn yn eithaf amlwg drwy ymdrechion a endeavors sy'n gysylltiedig â phersonoliaethau dylanwadol, fel David Robinson (Academi Carver) a George Gervin (Canolfan Ieuenctid). Fod yn....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ydych chi'n gwybod yr awgrymiadau golff gorau i gyd?

Os nad ydych yn gwybod eto roedd pob un o'r awgrymiadau golff uchaf nad oes yna i'w gweld chi well fynd ati. Os ydych am wella eich gêm sy'n. Mae yn well ffordd i brwsh fyny ar eich chwarae nag i wneud defnydd o rhai awgrymiadau golff mawr. A y peth gorau am awgrymiadau golff yw eu bod mor darn hawdd dod o hyd i. Gellir dod o hyd i gannoedd o awgrymiadau golff gorau a mwyaf poblogaidd ar y rhyngrwyd. Mewn mater o funudau rydych chi tunnell o awgrymiadau golff rhyfeddol ar gael i chi ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfrinachau i bysgota ysbinbysg y môr

Dim ond yn ddiweddar y gwnaethoch ei ddarganfod hobi gwych pysgota ond nad ydych chi'n siŵr beth i'w wneud nesaf. Y pysgod y dylid ei geisio ar gyfer? Pa abwyd ydych chi'n eu defnyddio? Dda, Dyma ychydig o wybodaeth i helpu i chi ddechrau ar eich taith pysgota. Bydd hyn yn helpu chi i gymryd y dyfalu allan o un o'r mwyaf hoff adegau yn y gorffennol - Pysgota ysbinbysg y môr. Gosodiadau felly ddechrau rhoi chi rai cyfrinachau pysgota ysbinbysg y môr. Cyntaf, Rhaid i chi wybod pa fath o ddraenogiaid y môr yr ydych yn mynd i bysgota am. Bydd hyn yn eich helpu yn c ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ystafelloedd pocer ar-lein gorau – Lle y dylai eich chwarae?

Pocer yw un o'r chwaraeon sy'n tyfu gyflymaf yn America heddiw. Mae'n mynd mor boblogaidd, mewn ffaith, ymddiswyddiad ei bod ar y we fyd-eang. Fodd bynnag, Gwyddom i gyd am y peryglon o roi gwybodaeth bersonol ar y rhyngrwyd i bawb ei weld ac mae pocer yn gyffredinol yn cynnwys arian o ryw fath. Bydd y wybodaeth ganlynol yn helpu i chi yn uniongyrchol i ystafelloedd pocer ar-lein gorau ar y we. Un o ystafelloedd y gorau pocer ar-lein ar y rhyngrwyd yn baradwys pocer. Mae'r safle hwn yn boblogaidd, ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Amrywiaeth o feiciau

Yn America, ceir llawer o fathau o feiciau, Gwneir hyn beiciau ar gyfer llawer o bethau gwahanol. Beiciau mynydd, ac nid yr unig rai allan yno yn rhai a ddefnyddir yn unig ar gyfer reidiau yn y Parc. Ceir beiciau ar gyfer gwneud triciau, beiciau ar gyfer gwneud swyddi, a'r rhai ar gyfer mwynhau'r trip teulu yn unig. Yn yr erthygl hon byddwch yn dysgu o wahanol fathau o feiciau, ar gyfer unrhyw achlysur, a bod y beic yn beth mawr. Os ydych chi'n edrych am antur, y Mynydd....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Uchaf 2 Ffyrdd i brynu Tabl pwll

O bosibl y mwyaf gamddeall rhan o Tabl pwll prynu yw sut i fynd ati i gael y fargen orau y gallwch mewn gwirionedd. Heck, Yn sicr nid oedd mewn gwirionedd yn gwybod sut i fynd ati. A bachgen, oedd eisiau Tabl pwll. Chwarae pŵl yn hwyl fawr, ac rwyf wedi treulio oriau lawer ar y bar lleol … uh, Yr wyf yn golygu Neuadd pwll hogi fy sgiliau. Penderfynais gorfod cael tabl pwll fy hun. Fodd bynnag, ar ôl brynu Tabl pwll, Mae'n dod yn eithaf clir bod ffordd gywir i fynd amdano ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dewis rhaglen hyfforddiant Triathlon

Y cwestiwn ' ble dylai yn ddechrau fy rhaglen hyfforddi triathlon?' dylai fod eich cwestiwn cyntaf y dylech ofyn eich hun. Ac ers y cwestiwn hwn yn eich man cychwyn os ydych am ddod triathletwr, Mae ar yr un pryd yn fwyaf anodd i ateb. I'ch tywys rywsut ar eich penderfyniad yn ei wneud yma yn y pethau y dylech wybod: Fel dysgu sgìl, Dylech wybod pa bwynt penodol a ydych ar hyn o bryd mewn. A ydych yn ddechreuwyr? Yr ydych eisoes wedi gwneud rhai o'r Ed ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae ymarfer uwch ar gyfer golff yn ymestyn oes golff

Mae ymarfer uwch ar gyfer golff yn dod i'r amlwg, ond dim digon i wneud tolc yn y dull y golffwyr sy'n heneiddio i wella golff. Mae cymaint o golffwyr sy'n cyrraedd eu 60au ac yn chwilio am unrhyw beth a fydd yn eu helpu i wella ac eto y peth olaf y maent yn edrych ar eu corff.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gofal croen antiaging

Cynnal arferion bwyta'n iach: Diet cytbwys yn allweddol i gynnal metabolaeth corff priodol. Yn bwyta llawer o ffrwythau a llysiau (amrwd), maent yn ffynhonnell orau o ffibr ac effaith braf iawn ar eich corff. Osgoi bwyd brasterog ac olewog; Nid yn unig wneud eu diffyg mewn maetholion hanfodol ond hefyd achosi gordewdra a chlefydau eraill sy'n cynorthwyo'r broses heneiddio

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Yr Eidal: Heddlu Doesn ’ t chwarae “Sportivo pocer”

Heddlu yn Rhufain, Yr Eidal, y penwythnos diwethaf, hysbeilio twrnamaint pocer diwethaf a atafaelir holl gwrthrychau a ddefnyddir yn y gêm, gan gynnwys 12 tablau pocer,y sglodion a'r cardiau. Roedd y gêm yn rhedeg am lai nag awr cyn lleol "plismyn" Daeth s. Dros 100 chwaraewyr cofrestredig ar gyfer y twrnamaint. "Ond mae'n ffordd gyfreithiol ar gyfer chwarae" Dywedodd A.F., Cyfarwyddwr y clwb a'r Trefnydd y tournment. A ganiateir gan y gyfraith yr Eidal (FINANZIARIA 2007). Yr oedd y pwll wobr o amgylch y 3.00...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

2007 Nascar pwyntiau System

Newidiadau i NASCAR pwyntiau System yn 2007 Bydd pwyslais symud i ad-drefnu hil buddugoliaethau A y system bwyntiau a ddefnyddir mewn rasys NASCAR gwobr ychwanegol bum pwynt i enillwyr y ras, dechrau ar y 2007 digwyddiadau tymor yn Daytona 500. Y newidiadau, gyhoeddwyd gan NASCAR yn Ionawr ' 07, Dyfeisiwyd i symud pwyslais ar yrwyr ennill rasys yn hytrach na dim ond cael drwy orffen yn y deg uchaf yn gyson, mewn arfer a oedd yn bygwth brwdfrydedd ddiflas ar gyfer cefnogi pobl ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae ymarfer uwch ar gyfer golff yn ymestyn oes golff

Mae ymarfer uwch ar gyfer golff yn dod i'r amlwg, ond dim digon i wneud tolc yn y dull y golffwyr sy'n heneiddio i wella golff. Mae cymaint o golffwyr sy'n cyrraedd eu 60au ac yn chwilio am unrhyw beth a fydd yn eu helpu i wella ac eto y peth olaf y maent yn edrych ar eu corff.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Maine yn gwersylla yn y Coed-duon Campgrounds

Safleoedd Blackwoods Campground yn enfawr ac yn parhau i fod yn awyrgylch cozy. Mae gan y Parc dwy lôn ac un lôn allan, cael gafael ar y seiliau gwersyll y gall gwneud ichi feddwl tybed beth yr ydych yn mynd i, ond yn sicr fe welwch safle gwersylla gwych i godi pabell hyn. Blackwoods Campground yn unig oddi ar y ffordd dolen Parc sy'n gweithio o amgylch Parc Cenedlaethol Acadia. Pan ydych yn gwersylla ar Blackwoods ydych yn codiad byr i y cefnfor, Traethau Sandy, Tyllau taranau, Cliff dyfrgwn ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynghorion pwysig ar rhedeg cwch pysgota ysbinbysg y môr

Mae erthygl ddiddorol hon yn mynd i'r afael â rhai o'r materion allweddol ynghylch rhedeg cwch pysgota draenogiaid y môr. Gallai darllen ofalus o'r deunydd hwn yn gwneud gwahaniaeth mawr yn sut rydych chi'n meddwl am redeg cwch pysgota draenogiaid gywir ac yn ddiogel. Weithiau nid yr agweddau mwyaf pwysig ar bwnc yn amlwg ar unwaith. Cadwch darllen i gael y darlun cyflawn.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Casinos Denmarc

Mae Denmarc yn Benrhyn Llychlyn, nad yw'n rhan o Lychlyn gan gysylltiad tir; Denmarc Mae dim ond tir gan yn yr Almaen. Er ei bod yn wlad fach iawn, Mae Denmarc swm sylweddol o casinos a leolir ledled y wlad. Mae twristiaid o bedwar ban byd yn mwynhau y wlad hynod o lân ac yn drefnus, a yw i weld y cerflun mermaid ychydig yn tremio dros y harbor, neu dim ond i dreulio amser yn ei casinos moethus. Rhan fwyaf o'r teithiau a gwyliau p ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae eogiaid yn rhedeg amseroedd yn yr afon Kenai

Ydych chi'n mynd i bysgota ar yr afon Kenai - Magned eog y Alasga. Y peth gwych yw gennych ddwy ffenestr cyfle ar gyfer pob rhywogaeth mawr mewn gwirionedd - Chinook (Brenin) Eog, Sockeye (Coch) Eog, a Coho (Silver) Eog.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Beth i edrych ar gyfer pryd y mae ceisio da chwaraeon maeth

Er mwyn cael y budd mwyaf posibl o'r ymarferion rheolaidd, chwaraewyr y dyddiau hyn yn ofalus am yr hyn y maent yn ei fwyta. Mae llawer yn dewis i gymryd ychwanegion chwaraeon neu chwaraeon maeth er mwyn rhoi pethau da ar eu cyrff. Fodd bynnag, Gall hyn fod yn swydd anodd heb wybodaeth dda ar faeth. Mae rhai pobl yn syml yn dibynnu ar y ffeithiau maeth a'r manteision a roddir gan y gwneuthurwr. Siwr, Mae'r rhan fwyaf o'r pethau rydych yn ei brynu yn y siop iechyd wedi labeli, ond yn gyntaf oll, Mae gennych i ddysgu....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Deall eich anghenion offer golff

Prynu offer golff gall fod yn beth iawn llethol, arbennig os ydych yn newydd i'r gamp o golff. Gall hyd yn oed pobl sydd wedi treulio ychydig o amser mewn chwaraeon hwn yn drysu am y math o offer yw'r gorau. Dryswch hwn yn bennaf oherwydd yr amrywiaeth eang o gynhyrchion sy'n dod o hyd yn y farchnad heddiw. Gallwch ganfod clybiau, peli, bagiau a dillad o bob math ar ystodau pris gwahanol. Yw'r rhan fwyaf o bobl o'r farn bod y cynhyrchion mwyaf costus ar gael yn Ed ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Betio wylltineb y penwythnos hwn!

Os eich chwilio am wagering gweithredu y penwythnos hwn, Nid yw'n mynd yn llawer gwell yna hyn fel Cwpan y byd pêl-droed, llawer yn y fantol Belmont, NBA, NHL, MLB, PGA a NASCAR yn ganolfan a flaen pob.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffordd gyflym a hawdd i eich antur pysgota eog cyntaf

Eich gwialen bysgota yn gyntaf: Y darn mwyaf pwysig o offer gwialen bysgota ac y lle gorau i brynu gwialen yn siop wirioneddol pro neu siop abwyd a mynd i'r afael. Fel arfer, mae siopau pro polisi dychwelyd da iawn. Os ydych yn cael rod nad yw'n gyfforddus i chi, rhy stiff neu'n rhy hyblyg, rhy hir neu'n rhy fyr, fel arfer bydd ei gyfnewid am rod y bydd yn gweithio'n well i chi. Maent am eich busnes ar gyfer pethau fel abwyd a mynd i'r afael â. Y lle: Y system cyfnewid cyllidebau....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pam y gallai eich ymdrechion freninesau fynd mewn mwg

Ysmygu; Mae'n un o arferion gwaethaf y gallwch ei gael os ydych am adeiladu cyhyrau a heini fel bodybuilder. Os ydych chi'n smygu Mae gallwch roi eich hun mewn perygl difrifol o 'llwyth bwced' problemau iechyd ofnadwy, gan gynnwys canser, ac fel bodybuilder byddwch yn canfod bod ysmygu yn niweidiol i eich perfformiad. Ysmygu sigaréts yn hynod gaethiwus oherwydd y cynnwys nicotin ac yn arfer anodd ar gyfer bodybuilders newydd i roi'r gorau i. Fodd bynnag os ydych yn wirioneddol ymrwymedig i rea....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Strategaeth orau pocer ar-lein: Chwarae yn amyneddgar ar y tabl

Camgymeriad cyffredin a wnaed gan dibrofiad llawer o (a swm brawychus o uchel o'r rhai a ddylai wybod yn well) chwaraewyr yn teimlo yr angen i gymryd rhan ar bob llaw yn ymdrin. Dim ond mae'r chwaraewr llwyddiannus yn chwarae 20-30% dwylo delio. Llawer fel chwaraewr pêl fâs proffesiynol sy'n gallu llofnodi contract ddoler miliynau drwy gynnal â chyfartaledd brwydro o .300, Mae y chwaraewr pocer llwyddiannus yn gwybod bod y rhan fwyaf o'r amser yn chwaraewr arall, bydd gerdded i ffwrdd gyda y pot. Gyda hynny mewn golwg yr ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Chwaraeon llythyr cofiadwy – Ddiogelu eich hun rhag sgamiau

Y ffordd orau i gael agos at eich tîm hoff chwaraewr neu chwaraeon yw casglu memorabilia chwaraeon. Ar ben hynny, gall wasanaethu fel rhodd ardderchog a ddigwyddodd yn hanes chwaraeon. Gall fod darlun wedi'i lofnodi o unrhyw un o'r digwyddiad chwaraeon neu gêm lle enillodd tîm eich gêm yn cyfatebol sylweddol iawn. Bydd pob un o'r rhain yn creu rhan arbennig o amser wedi mynd yn eich bywyd. Os ydych yn chwilio am eitemau chwaraeon wedi'i llofnodi gan eich hoff chwaraewyr yna bydd yn v ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Rhesymau i wirio allan Ford Focus 2008

Ffocws y Ford 2008 llwyr Ailgynlluniwyd tu mewn allan a hefyd yn cynnwys nifer o nodweddion newydd a hynny, Disgwylir i'r farchnad â gwaharddiad.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Siopa o diogelwch y cartref

Mae llawer o bobl wrth eu bodd yn mynd i siopa gyda'u teulu a'u ffrindiau, enwedig i'r canolfannau. Bydd hyd yn oed pobl sydd ddim fel arfer yn siop yn aml yn siopa ar y dydd diolchgarwch, Cyfeirir at fwy aml fel 'Black ddydd Gwener.' Bydd llawer o fanwerthwyr yn rhoi anrhegion arbennig i bobl sydd yn y rhai cyntaf i gyrraedd y siop, weithiau mor gynnar â bump yn y bore. Am ryw reswm, pwysig hwn siopa achosion dydd rhai pobl i ymddwyn yn hynod gwnânt unrhyw beth er mwyn cael y....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cadwch y crys melyn golff yn y Bag

Diwrnod hyfryd arall, allan ar y cwrs golff, a dwi'n teimlo fel arian miliwn yn gwisgo crys fy golff melyn llachar, ac y ferch am gwrdd ag, Dim ond twll o golff ar y blaen i mi. Yna mae'n mynd, oddi ar y blwch tee. Hawl i lawr canol y fairway ar nifer 2 twll. Y tro diwethaf yr oeddwn yma, Roedd hi wedi pylu ei hawl yn y byncer, Dim ond wrth ymyl fy lleoliad pêl hoff. Collais fy cyfle euraid i gwrdd â hi ar y pryd. Tynnu'r wyf gaeth y bêl ar y sid gyferbyn....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gan ddefnyddio gwialen bysgota

Gwneir rhodenni bôn o garbon. Plastig, cyfansawdd carbon ynghyd â Kevlar, Beth yw math o ddeunydd yn brawf bwled, neu carbon uchel yn unig. Ers rym a nerth mewn cysylltiad â ei màs y carbon yw golau, gwneud deunydd cryf a gellir caniatáu ffugio deneuach ond dal yn gallu cadw rhychwant a hyd. Bydd gwialen yn ysgafnach trin amlwg yn haws, byddai rheoli yn llai blinedig ar rhai braich a lleihau ymwrthedd i aer roi....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Scwba blymio – Antur tanddwr

Nid oes dim yn eithaf mor ddirgel ag a geir dan y dŵr. Ers dechrau amser, Mae dyn wedi ceisio archwilio dwfn y môr; Mae'n dal i ymchwilio i cyfrinachau. Modern sy'n cyfateb i archwilio hwn yw scwba blymio ' voyage un dyn a gall arwain at antur enfawr. Ond cyn y gall eich deifio, Rhaid i chi cropian, felly i siarad. Mae benderfynu a yw scwba blymio yn iawn i chi yn dibynnu ar eich personoliaeth yn unig. Os ydych chi'n rhywun sy'n mwynhau nofio....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

SPRINT Triathlon ar gyfer anodd gwirioni

Wneud hyd yn oed y y mwyaf heini ac anoddaf o athletwyr yn cael rhai cyfranddaliadau o boen yn ystod y ras triathlon. Triathlon yn gêm syml o dygnwch. Yr unig beth y gall unrhyw un ei wneud yw credu hynny rywsut, Bydd yn gallu cyrraedd y llinell gorffen. Mae un i frwydr gyda'r pellteroedd, â blinder a diffyg cryfder. Ac mae'n debygol o fod ar y diwedd, byddwch yn cael syniadau o roi'r gorau iddi ond mewnol ei hunan argyhoeddi bod ei eisoes yn rhy hwyr i roi'r gorau iddi. SPRINT triat....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Diogelwch paintball

Diogelwch yn y pryder mwyaf pwysig ar gyfer y rheini sydd am chwarae paintball. Mae hyn yn mynd o ddillad y dylai fod wedi treulio i'r mathau o arfau y gellir eu defnyddio.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Grym golff craidd ar gyfer siglen golff pŵer

Grym golff craidd sy'n cynhyrchu pŵer golff siglen yw'r un sy'n canolbwyntio ar cylchdro. Mae symudiad sylfaenol yn y siglen golff yn cylchdroi rhan uchaf eich corff ôl, yna mae'n drwy gylchdroi i orffen y. Dyna pam mae'n hollbwysig ydych yn gweithredu'r ymarferion sy'n cynnwys cryfder cylchdro a hyblygrwydd

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

3 Cynghorion diogelwch ar gyfer heicwyr

Heicio gyffredinol nid yw gweithgaredd peryglus os ydych yn paratoi briodol. Ceir adegau, Fodd bynnag, y byddwch chi'n ymhell o "gwareiddiad" a gallech gael eu hanafu neu rywbeth arall yn digwydd. Er mwyn codiad yn ddiogel, Dylid ystyried yr awgrymiadau diogelwch canlynol bob amser. 1. Peidiwch â codiad unig hwn mae'n debyg nad yw critigol os ydych chi'n mynd yn unig ar gyfer codiad hamddenol yn y parc lleol, ond os ydych chi'n mynd i fentro i goedwig, canyon neu ardal impio arall,...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynghorion golff ar gyfer Swingers gas

A ydych yn barod i wella eich siglen golff? Dyma rai awgrymiadau i chi gael cychwyn arni.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Denu ceirw gan ddefnyddio lleiniau bwyd – Ei ’ s nid yn saethu i fyny Gwyddoniaeth

Plannu lleiniau bwyd yn ffordd berffaith gyfreithiol i fwydo a darparu buddion y ceirw. Nid Fodd bynnag y gallwch, defnyddio corn neu hadau i ddenu ceirw er mwyn ei saethu, Mae'r mwyafrif helaeth o wladwriaethau yn glynu wrth y gyfraith hon. Mae lleiniau bwyd yn darparu ceirw siŵr lle i gael bwyd, ac felly bydd yn meithrin gwell ac o ganlyniad yn tyfu iachach a mwy. Bydd ceirw iach yn eu tro yn cynhyrchu mwy o ceirw yn yr ardal honno sy'n arbennig o fuddiol yn ystod misoedd y gaeaf. Mae meillion ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Curwch eich gwrthwynebydd pocer ar-lein

Chwarae ac ennill pocer ar-lein yn wyddor. Mae'n sgìl a chelf o meistroli pethau y mae'r rhan fwyaf o chwaraewyr gymryd yn ganiataol. Os ydych yn llofnodi gyfer gêm pocer ar-lein, gadw mewn cof byth i ddewis yr opsiwn 'unrhyw gêm ar y terfyn hwn'. Drwy ddewis hyn, Byddwch hefyd yn llesteirio eich gallu i gymryd rheolaeth dros eich safbwynt ar bob arwydd rhestr. Ceir opsiynau a rhoi y fraint o gael y sefyllfa uchaf drwy ennill a rhoi y lle trwy roi'r gorau i chi....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Nid yw cyrsiau golff pob un

Ceir llawer o ddiffiniadau i ddysgu wrth chwarae'r gêm o golff. Stimping yn un a allai neu efallai na fydd yn bwysig oherwydd fel arfer yn rhai sy'n chwarae mewn twrnameintiau proffesiynol neu'r rhai sy'n chwarae yn fwy aml yn bryderus yn ei gylch. Mae Stimping yn cyfeirio at y cyflymder y cwrs golff neu sut y bydd cyflym pêl golff yn teithio ar y cwrs ar ôl fod yn glanio. Mae angen i chi wybod sut mae gwyrdd yn stimping pan yn ceisio gwella eich sgôr neu pan dysgu mwy am fesur pa mor galed i gyrraedd y bê....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ddod i adnabod y ddisgyblaeth o ddewis y clybiau golff iawn

Hyfforddwyr golff sydd wedi bod i sesiynau hyfforddiant lefel uchel, fel unrhyw raglen PGA, gwybod y ddisgyblaeth o ddewis y clybiau golff iawn. Mae'r hyfforddwyr hyn hefyd yn gwybod sut i ddeall yr effeithiau o symud y corff mewn perthynas â y clwb golff yn cael eu defnyddio. Mae hyfforddwyr yn weithredu fel ymgynghorwyr, rhoi awgrymiadau pwysig i'w myfyrwyr. Mae'n hawdd mynd yn ysglyfaeth i hype marchnata, Fodd bynnag. Os bydd eich hyfforddwr yn ffafrio dim ond un brand, Mae hyn yn arwydd bod efallai ei fod yn unig marchogaeth hype. Mae'n ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Fy merch – Fy ysbrydoliaeth

Y lle gorau ar y ddaear. Leiaf un o'r gorau. Roeddwn yn mynd yma. Credaf y byddwch yn mwynhau y daith yn ogystal. Aros tan y gwelwch y faneg. Darn o waith rhyfeddol.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Reidio beic cyn y ras Triathlon

Reidio beic cyn y ras Triathlon

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Banc ar ei Slot peiriant

Mae rhai o'r peiriannau slot newydd cymaint o gemau ochr eu bod yn ddryslyd. Daw bron yn gêm o fewnosod eich arian, taro'r botwm, a gweld beth sy'n digwydd. Os ydych am i gael hwyl, ac yn gwybod beth yr ydych yn ei wneud, Gall banc arno fod y tocyn yn unig.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Chwedl Babe Ruth

George Herman Ruth, adwaenir yn well fel "Babe Ruth", ystyrir yn gyffredinol fel y chwaraewr pêl-fas mwyaf yn hanes y gêm. A elwir hefyd "Y Bambino" ac "Swltan Swat," peiriant rhedeg cartref rhithwir yn manteisio ar eu oddi ar y diemwnt oedd mor lliwgar fel y gwyrthiau yn tynnu oddi ar tra ar ei. Yr oedd yn eicon cenedlaethol ym mhob ystyr y gair, ac un o'r ffigurau allweddol o ugeiniau rhuo hanes America. Ruth oedd ymhlith y chwaraewyr pum gyntaf i gael ei hymsefydlu i ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

ELyfrau hapchwarae gorau

ELyfrau gamblo ymroddedig at hapchwarae cefnogwyr yn y rhyngrwyd. Maent yn cynnig gwybodaeth am gemau casino gwahanol, Ystadegau, strategaethau ac awgrymiadau ar sut i ennill ar bob math o gemau gamblo ar-lein. Os ydych chi'n ffanatig gamblo, yna maent ar eich. Maent yn anelu at roi hapchwaraewyr cyfrinachau gamblo ar-lein yn ogystal â sut i reoli eich arian yn dda ar gyfer gêm ddifyr ac ymlacio. Dyma rhai eLyfrau gamblo werth gwirio: * Blacjac - Strategaet cyflawn....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cerdyn saith gre pocer

Saith pocer gre cerdyn chwarae ar safleoedd pocer mwyaf ar-lein ac a gynigir yn rhan fwyaf o casinos byw. Yn y gêm yn ymdrin fel a ganlyn, dau cardiau wyneb i lawr ac un hyd at pob chwaraewr a ddilynir gan gylch o betio. Tri ymdrin mwy cylchoedd cerdyn ar i bob chwaraewr ddilyn gan gylch o betio ar ôl trin pob un cerdyn. Ymdrinnir cerdyn terfynol wyneb i lawr i bob chwaraewr yn dilyn rownd derfynol o betio. Pan y bets galw neu ei phlygu, Amlygir y dwylo a pocer gorau ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y cynghorion golff y dylech wrando?

Ceir awgrymiadau golff da ac awgrymiadau golff drwg. Y cwestiwn yw, ' sut ydych chi'n penderfynu pa awgrymiadau golff i wrando ar?' Mae cwestiwn hwn wedi'i ddwyn cartref i mi yn ddiweddar oherwydd cymerodd ffrind da golff tua dwy flynedd yn ôl. Mae wedi dal y byg yn wirioneddol ac yn chwarae sawl gwaith yr wythnos. Hefyd mae gwersi ac arferion aml. Pryd bynnag yr ydym yn chwarae gyda'i gilydd mae yn gyson yn gofyn am awgrymiadau a chyngor am ei siglen. Mae'n fy nghred y dylech dim ond roi yn chwaraewr golff ti a fi....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Fel chwaraewyr mae angen inni ddeall bod yn rhaid inni reoli tair rhan yn y clwb golff er mwyn taro ergydion golff ansawdd.

Rhaid rheoli hyn tair rhan drwy'r tair gorsaf - o fynd i'r afael â, i'r brig, ac i orffen y. Byddwch yn sylwi nad yw'r effaith wedi'i gynnwys yn y lleoliadau hyn.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dewis athro golff

Gall dysgu sut i golff fod cyffrous, hobi ond heriol i gymryd rhan mewn. Tra gall chi yn mwynhau bod yn yr awyr agored, tan golff ar eich cwrs golff cyntaf, byddwch byth yn gwybod y llawenydd o fod yn gallu cyfarwyddo eich pêl golff y mannau priodol, teimlo y gwynt, ac i gymryd rhan mewn chwaraeon gyda phobl eraill. Ceir sawl ffordd i ddysgu sut i chwarae golff, ond y ffordd orau yw i brynu neu rentu set o glybiau golff a mynd i amrywiaeth gyrru. Yna gallwch ddysgu sut i droi, taro, ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Dydd rhy llawn i wella

Mae straeon pysgod a busnes yn siarad lapio cyfeillgarwch newydd gyda grŵp o fechgyn, fel y windiest, gwlypaf, a digwyddodd oeraf demo fwrw rod o 06', Rydym wedi gorffen ein busnes.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae cefnogwyr pêl-droed ffantasi rhoi rhyngweithedd

Pan ddaw i ddatblygiadau mewn adloniant chwaraeon, heb amheuaeth, pêl-droed ffantasi wedi bod yn un o'r tueddiadau mwyaf dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Gyda ei ddyfais sy'n digwydd dros ddeugain mlynedd yn ôl, pêl-droed ffantasi byth mewn gwirionedd dod yn gefnogwr cryf o sylfaen hyd y ffrwydrad y rhyngrwyd. nawr, Mae cefnogwyr ledled y byd yn Unedig, gwylio eu gemau eu gliniaduron yn barod, gwneud crefftau a gweiddi fel pe baent yn Wall Street stockbrokers. Mae ei darddiad yn cael ei gredydu i'r Bil ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pêl-fasged Apparel chwaraeon ar gyfer plant

Yn y blynyddoedd a geni babi, Bydd rhieni eisoes yn codi kid am wneud rhai pethau. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant toiled, glanhau ar ôl chwarae ac yn mwynhau chwaraeon penodol yn dangos ar y teledu. Daw amser y kid y bydd nid yn unig am ei wylio ond hefyd yn dysgu bod chwaraeon yn chwarae. Mae clinigau a gellir addysgu'r sgiliau hyn ond y peth cyntaf a rhaid i'r rhieni gael apparel chwaraeon cywir ar gyfer y kid. Ar gyfer pêl-fasged, Bydd y chwaraewr yn angen ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Hanfodion bowlio: Mae'n gyd yn y bôn i ffitio pêl

Byth yn dysgu hanfodion bowlio yn dasg anodd. Os bydd un yn awyddus i ddysgu hanfodion bowlio, Gall ddechrau drwy ganolbwyntio ar y detholiad o belen y ffitiau briodol.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Llu awyr Nike un – Y casglwr esgid pen draw ’ eitem s.

Dim ond prynais fy hun bâr newydd sbon o esgidiau un Nike llu awyr, ac na allai fod yn fwy llawn cyffro am eu. Fy rhai rym aer Nike personol yn unig y peth oeraf a welais yn y blynyddoedd. Y rhai hyn yn Sant arbennig. Patrick y diwrnod ychwanegol, wneud mewn gwyrdd llachar a gwyn. Edrych yn ôl arddull! Er yr wyf yn cael fy nhemtio i achub fy esgidiau un Nike llu awyr ar gyfer fy gemau pêl-fasged, ond y peth yw, Dim ond ni allaf helpu eu cadw mewn fy nhraed. Yn wir pawb sy'n gweld mi ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ddechreuwyr ’ s canllaw Casinos ar-lein

Os ydych am ddechrau hapchwarae ar unrhyw un y casinos ar-lein ar y rhyngrwyd, Ceir ychydig o bethau dylid eich gwneud yn ymwybodol o. Yn un peth, Nid yw pob casinos ar-lein yn casinos wneud dim ond creu equal'not yn wahanol mewn termau o reolau a Rheoliadau, ond yn union fel y traddodiadol brics a morter casinos, Bydd gwahanol casinos ar-lein yn cynnig ar wahanol fathau o adloniant hapchwarae. Hefyd, Crëir pob casino ar-lein fel instit gamblo 'gonest a di-lol'....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Peiriannau Slot gêm arbennig

Mae peiriannau slot yn cyfrif am lawer o'r incwm y mae casinos yn elwa o gamblo. Ers eu fuwch arian parod yw hwn, Maent bob amser yn chwilio am ffurf newydd o gêm. Mae angen iddynt gadw eu noddwyr hapus brysur gyda'r peiriannau newydd a diddorol. Yn y dyddiau o unfraich un y lluoedd arfog, Nid oedd fawr o amrywiaeth mewn slotiau. Ydych yn rhoi eich arian ac yn tynnu'r y dynodydd. Oedd chwarae diflas araf ac yn wir llawer o hwyl. Gall y slotiau modern yn dal y fantol eich, gwthio botwm i ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
1 / 301234567...2030...Last»Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
GVMG - Rhestr Gwlad Cyhoeddi : Gadewch i ni rannu'r erthygl â chi o gwmpas y We Fyd-eang

Afghanistan | Affrica | Albania | Algeria | andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | armenia | Awstralia | Awstria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsiec | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominica | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecuador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong | Hwngari | Gwlad yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Arfordir Ifori | Jamaica | Siapan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | libya | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | malta | Marshall | Martinique | Mauritania | mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | mongolia | montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | nicaragua | niger | nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | pakistan | Palau | Tiriogaeth Palesteina | Panama | Papwa Gini Newydd | Paraguay | Peru | Philippines | gwlad pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | aduniad | Romania | Rwsia | Rwanda | Saint Lucia | Samoa | San Marino | Sao Tome a Principe | Saudi Arabia | sénégal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Slofacia | slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Korea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Swrinam | Swaziland | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | thailand | Togo | Tonga | Trinidad a Tobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Twfalw | U.S.A | uganda | DU | Wcráin | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(U.S.A) | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Fatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Vietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Zimbabwe | GDI | Global Parthau Rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr GDI Cofrestru Iaith - Canllaw Setup Iaith Cyfrif GDI | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS Parth | .WS Parth Affiliate | Dot-ws swigen | swigen dot-com | Dot-ws ffyniant | ffyniant dot-com | Incwm ar gyfer Bywyd | Gwefan GDI Ddaear | Gwefan Ddaear Byd-eang | Gwefan Erthyglau Byd-eang |

Kreca yswiriant achlysurol