Paraguay Casinos

Paraguay yn wlad De America gyda diwylliant cyfoethog a hanes, hefyd getaway hoff ar gyfer twristiaid o bedwar ban byd gan gynnwys De America ei hun. Hapchwarae yn Paraguay yn unig cyfreithiol y casinos, ac mae ganddynt ychydig i ymffrostio yn y dinasoedd mawr sydd o ddiddordeb fel cyrchfannau i dwristiaid. Mae'r bobl leol a thwristiaid yn gwthio'r Paraguay casinos fel ei gilydd, fel Paraguayans yn angerddol am y wefr o hapchwarae. Lleolir tair o'r Paraguay casinos yn Asuncion, w ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Acne a ei driniaeth

Gynhyrchion gofal croen acne cyffredinol yw'r rhai sy'n cael eu defnyddio fel mesur atal acne. Mae'r rhain yn cynnwys glanhawyr, Mae cyfansoddiad thynwyr a chynhyrchion tebyg a helpu i atal acne. Yn yr ystyr go iawn, cynhyrchion gofal croen hyn acne yn unig y rhai y dylai beth bynnag yn rhan o'ch trefn ddyddiol.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gwneud arian o chwaraeon Apparel cael eu gwneuthurwr neu ddosbarthu

Bob blwyddyn, miloedd o crysau, siorts, pants, Cynhyrchir siacedi ac ategolion eraill bob blwyddyn. Gall hyn fod ar gyfer brandiau fel Nike, Reebok, Hyrwyddwr Adidas i enwi ychydig a wnaed mewn gwahanol wledydd a yn eu gwerthu o amgylch y byd. Dengys ymchwil bod rhwng 2004 ac 2005, Cododd mewnforio nwyddau hyn mwy na phedwar y cant. Mae a wnelo hyn $24 Mae biliwn mewn apparel yn unig y mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd yn parhau i dyfu fel pobl yn dod yn consci iechyd mwy....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gorau Casinos ar-lein a bonysau

Casinos ar-lein gorau a bonysau casino: Ddysgu sut i ddewis casino dibynadwy i gynnig bargeinion mawr, gan gynnwys adneuo ac unrhyw daliadau bonws yn adneuo.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gofynnodd gwestiynau tenis mwy cyffredin

Mae yna reolau cynifer mewn tenis y gall fod yn anodd i benderfynu pwy sydd ar fai pan fydd sefyllfaoedd penodol yn dod yn gywir. Po fwyaf y gwyddoch am y chwaraeon, y well cyfle gennych i osgoi unrhyw ddadlau dylai un o'r sefyllfaoedd llai cyffredin mewn tenis yn dod. Q: Pan gellir galw traed budr ar fy ngwrthwynebwr? A: Mewn gêm y bernir nad gan canolwr, Gall fod yn anodd i benderfynu ai peidio dylai chi alw fou traed....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Alasga ’ s Brenin eog – Techneg a mynd i'r afael â

Eog Brenin Alasga yw'r pysgod swyddogol y wladwriaeth a'r wobr pen draw ar gyfer unrhyw pysgotwr a chwilio am y cyffro o glanio yn un mawr. Brenin eogiaid yn afon Kenai enwog y byd yn enfawr a digonedd o. Mae pysgotwyr chwaraeon yn y Kenai yn cael eu dal tlws eog pwyso bron i 100-o bunnoedd, ac nid yw'n anarferol i bysgotwyr i lusgo 40 ac 50 pounders. Mae miloedd o bobl yn teithio i'r afon Kenai a, Canllaw afon trwyddedig, ar drywydd ei bounty mwyaf gwerthfawr-- y Brenin. Beth....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Adolygiad o Efrog newydd gwesty yn Efrog newydd a Casino

Gwesty yn Efrog newydd Efrog newydd & Lleolir casino yn Las Vegas, Nevada. Ymweliad â casino hwn yn agos at ymweliad gwirioneddol i Dinas Efrog newydd, gwblhau gyda cerflun rhyddid a'r bont Brooklyn. Mae'r cyfleuster hwn resort yn efelychu'r nenlinell Efrog newydd, gan gynnwys adeilad yr Empire State. Mae llawr isaf o'r casino yn amgylchynu gyda siopau bach fel y byddai un yn gweld os yn y ddinas ei hun. Mae twristiaid yn sefyll ar y balconi llawr ail yn cael eu trin i farn y casino flo....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ymbalfalu pysgota awgrymiadau a chynghorion

Flounder blasus yw pysgodyn chwaraeon mawr gallwch dargedu'r yn nyfroedd talaith Rhode Island. Bob dydd yn ystod yr haf mae cannoedd o gychod allan yn Mae targedu hwn fawr pysgod. Drwy ddilyn ychydig o awgrymiadau gallwch ddod pysgotwr flounder gwell.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffyrdd i frwydro yn erbyn werdd rhoi

Rhoi yn sgìl y mae llawer o golffwyr yn treulio amser llawer ar oherwydd mae'n ergyd sydd yn rhoi y bêl i mewn i'r twll. Ar gyfer llawer o golffwyr, cymryd lluniau hir yn llawer haws na cheisio taro y rhai llai. Deall mwy am roi bydd eich helpu i ddod yn well am wneud hynny ergydion byr a suddo y bêl ar gyfartal neu'n is. Rhoi gwyrdd fel arfer yw cylchlythyr a gwmpesir yn astro turf fel y gellir gweld ei fod o lawer o lathenni i ffwrdd. Mae'n lliw gwahanol gwyrdd nag y ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Bingo Daubers

Bingo daubers, marcwyr bingo, bingo dobbers, maent yn gwbl yr un. Yr wyf yn hollol siŵr bod y rhan fwyaf o chwaraewyr yn gyfarwydd â hyn, enwedig y rhai sydd wrth eu bodd yn chwarae yn neuaddau bingo traddodiadol. Bingo daubers yn inc-lenwi poteli neu llociau â tomen ewyn ac fe'u defnyddir i nodi niferoedd o'r enw. Pan rydych chi'n cyffwrdd y cerdyn bingo gyda y domen ewyn, Mae'n nodi y sgwâr. Nes ymwelais â rhai o neuaddau bingo mwy yn ddiweddar yr oeddwn yn meddwl bingo daubers nad oedd rhywbeth werth....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Trailerable Sailboats ‘ Hwylus a rhad

Un o'r ffyrdd gorau i fwynhau hwylio ar gost isel yw cael trailerable sailboat ' rhywbeth chi gall cruise o amgylch yn, neu hiliol, ac eto heb orfod poeni am y traul Mae cwch yn dioddef ar angorfa. Byddwch hefyd yn arbed cryn dipyn o arian yn angori ffioedd. Os oes gennych ddigon o le i gadw sailboat o, 20-27 traed yn y cartref, Dylech ystyried trailerable sailboat, fel y bydd hyn yn arbed llawer o arian i chi. wrth gwrs, Mae angen car sy'n gallu tynnu, lansio a ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sbienddrych gwylio adar ‘ Offer hanfodol gwylio adar

Mae selogion brwd gwylio adar yn aml yn edrych fel pecyn mulod heicio i rhuthr Aur yn y Gorllewin. Sbienddrych gwylio adar yn un o'r darnau allweddol o offer sydd ganddynt.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i fod yn gymwys ar gyfer y WSOP

WSOP blynyddol yn dod a danio dychymyg yr holl unwaith yn rhagor. Yn wahanol i lawer o chwaraeon proffesiynol eraill, Nid oes rhaid i chi fod pocer pro, neu hyd yn oed yn chwaraewr da iawn i ymuno. 2005 ac 2006 Yr enillwyr WSOP Joe Hachem ac aur Jaime hefyd wedi profi y gall chwaraewyr pocer anhysbys yn ennill y WSOP yn ogystal. Dyma y posibiliadau ar gyfer mynd i mewn i gyfres byd pocer 1. Uniongyrchol brynu i mewn am USD10, 000 a gallwch brynu eich sedd ar y WSOP. Dyma sut y 2005 WSOP w ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mewn golff cartref ffitrwydd yn hawdd ac yn gyfleus

Mewn golff cartref gellir ffitrwydd yn fwy effeithiol na pherthyn i gampfa, talu ffioedd misol, a delio â holl 'cyhyrau-penaethiaid'. Mae llawer o golffwyr yn meddwl bydd angen offer ffitrwydd golff ffansi neu aelodaeth i'r gampfa yn llwyddiannus gyda rhaglen gwella eu golff.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Defnyddiodd ble i ddod o hyd i offer golff

Dim ond oherwydd eich bod ar y gyllideb ddim yn golygu na allant ichi gymryd y gêm o golff. Er bod llawer o fathau o offer drud golff ac ategolion allan yno, Gallwch ddefnyddio offer ar-lein, yn defnyddio siopau nwyddau chwaraeon, drwy classifieds, ac oddi wrth ffrindiau a theulu. Os bydd y rhan fwyaf o'ch arian yn cael ei wario ar hyfforddwyr a chwarae ar wahanol gyrsiau golff, arbed arian ar offer gall eich helpu i aros o fewn eich cyllideb. Defnyddiodd eitemau cyffredin a gallwch ganfod inc ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pebyll mawr – Adolygiad cyflawn

Yma daw yr haf, ac yr ydym i gyd yn ymwybodol beth y mae hynny'n golygu! Gwersylla a llawn hwyl awyr agored tymor. AL iawn! Nid yw'n hollol yr haf eto, ond ei ben yn ddigon. Cyhyd ag y bydd y tymheredd yn dda ac yn yr haul yn tywynnu y tu allan i, ydych chi'n eithaf da i fynd! Yn eich cyflenwadau gwersylla barod eto? Fel i mi, Yr wyf yn un o'r bobl hynny sydd bob amser yn cael yr hanfodion wrth law. O'r pebyll mawr i sachau cysgu, offer coginio tân, Mae pawb yn barod i fynd. Dim ond hoffwn i fod yn ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Caru y Ling: Teyrnged i Ugliest pysgod yn y môr

Y ling neu "eelpout" yn ddi-os yn ffiaidd, troëdig, yn cythruddo, sebonllyd, ddrewllyd ac yn anneniadol pysgod yn y môr. Er gwaethaf rhinweddau negyddol hyn, Mae ganddo Flas fel cimwch blasus ac ymffrostio ei hun gŵyl flynyddol ger Walker, Minnesota. Pam? Gall y eelpout fod yn hyll, ond mae ei arwydd hyd yn gorbwyso unrhyw ddiffygion ymddangosiad.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cynllunio ar gyfer y dydd ar y cwrs golff

Gan ddibynnu ar y cyrsiau yr ydych yn chwarae, rhentu bygi golff efallai yn gwneud i fynd o un twll i un arall yn llawer haws. Oherwydd gall cyrsiau golff yn ymestyn dros sawl erw o dir, Mae certiau golff yn gwneud cludo pobl, offer golff, ac eitemau eraill yn fwy pleserus na gorfod eu cario o'r twll i twll. Oherwydd mae golffwyr yn eisiau treulio'r rhan fwyaf o'u hamser ar y cwrs golff yn lle cerdded, Cynghorir rhentu bygi. Os yr ydych yn chwarae ar gwrs llai,...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sut i brynu ychydig o ysgol enfawr?

Mae pob un ohonoch angen Sefydlog, ysgol da. Mae bob amser yn ddoeth i fuddsoddi mewn ysgol y bydd 'gyflawni unrhyw her' Cymerwch. Os ydych yn chwilio am yr ysgol gorau, Ysgol ychydig enfawr yw'r unig ateb. Ond bydd y cawr ysgol ychydig yn fwyaf addas i chi? Yma yn y 8 cynghorion mwyaf dymunol cyn prynu grisiau cawr bach: (yr) Adeiladu: - Edrych ar gyfer y grisiau cawr ychydig sy'n mwyaf gwydn gyda rhychwant bywyd hirach ac yn cynnig y gwerth gorau ar gyfer eich....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Bingo ymaelodi rhaglenni

Crëir we gymhleth a dyrys fyd eang mewn ffordd sy'n sicrhau eu bod yn cymysgu unrhyw un sydd ddim yn defnyddio'r rhyngrwyd. Wedi ei wedi bod o'i gymharu â heglog cyn ac mae'n un mewn gwirionedd. Gallai hynny egluro hynny pam y mae geiriau yn hoffi we, heglog a cropian yn gysylltiedig â rhyngrwyd. I sicrhau bod eich dysgu am marchnata ar-lein yn y ffordd fwyaf syml, Dylai fod 'arweiniad mentoriaid' hwylio o amgylch y we aros i'n helpu i, ond dyw hynny ddim yn bosibl. Hynny..

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Paintball: chwaraeon neu beidio?

Dechreuodd y rheswm wedi ei ddiswyddo gan lawer fel hobi-chwaraeon a dim ond ystyried a yw oherwydd y realiti hwnnw paintball fel gweithgaredd chwarae fel arfer yn ystod crynoadau corfforaethol. Fel gweithgaredd ochr o'r rhan fwyaf o'r cwmni crynoadau, paintball yn gwasanaethu fel ddifyrrwch y swyddogion corfforaethol sydd angen ymlacio ar ôl duels corfforaethol anodd. Fodd bynnag, rhai sydd wedi ceisio chwarae paintball wedi bod yn sownd gan ac wedi gwirioni ar y gêm.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ar gyfer eich dosbarth ffensys cyntaf

Mae codi ffensys yn chwaraeon mawr y gwreichion dychymyg yr hen a'r ifanc a, ar y lefelau uchaf, yn ddifyr iawn i wylio. Bob blwyddyn mae miloedd o bobl yn chwilio am y gamp o ffensys a nifer fawr sy'n cynnig arni yn parhau ar y chwaraeon, fel y dangosir gan y twf mewn ffensio clybiau o amgylch yr Unol Daleithiau yn y blynyddoedd diwethaf. Er bod ffensys yn anodd dod o hyd i weithiau, Mae mawr colegau a phrifysgolion yn cynnig cyfarwyddiadau sylfaenol yn eu hadrannau addysg gorfforol, ac ychydig ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gochelwch rhag hapchwarae gallwch gynyddu eich problemau dyled

A ydych yn y math o berson sy'n hoffi cymryd gambl o bryd i'w gilydd ar bethau fel y canlyniad o ras geffylau? Fyddech chi'n dweud eich bod yn gaeth i hapchwarae? Nad ydych yn colli mwy o arian nag rydych wedi ennill wrth gamblo? A ydych mewn dyled? Yr ydych yn gobeithio i leihau eich dyledion drwy gamblo? Yn yr erthygl hon, Rwy'n ysgrifennu atoch am cyfaill i mi a geisiodd gamblo ei ffordd allan o ddyled, Fodd bynnag nid oedd hi'n llwyddiannus a ddaeth i ben gyda dyledion hyd yn oed yn fwy o broblem.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyfrif cerdyn blacjac

Cyfrif cardiau ar blacjac yn sgil dysgedig a wrthun gan casinos. Yn wir os ydynt yn credu ydych yn gwneud hyn ac ennill efallai eu bar chi rhag chwarae blacjac yn eu cyfleuster. Beth yw cyfrif cerdyn a pham bod y casinos yn gyndyn o chwaraewyr y gellir cyfrif cardiau? Nid oes unrhyw ffordd y gellid ystyried hyn twyllo, ond yn chwaraewr sy'n un da am y dull hwn yn cael eu trin fel cheater. Ofnai y rheswm yn y chwaraewr sy'n gallu gwneud hyn gyda sgiliau a disgyblaeth yn syml. Mae'n ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Maent wedi gwella y bencampwriaeth golff Meistr?

Bobby Lopez, yn y gorffennol teithiol proffesiynol a siglen guru dweud, 'Peidiwch â meddwl So.' Mae Bobby Lopez yn mynd ymlaen i esbonio, ' Ni allaf ddweud wrthych yr wyf mor siomedig yn y pwerau yn y bencampwriaeth golff Meistr. Dwi wedi eu difetha fy twrnament golff hoff. Yr wyf yn eithaf sicr y mae Bobi Jones yn troi yn ei fedd!' Mae ef golygfeydd penderfyniad y Meistr i ymestyn eu cwrs golff at y pwynt hwnnw 90% y cae ddim wedi gweddi yn cystadlu am yr hyrwyddwr mawr agor....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ffyrdd i fod yn chwaraewr golff gwell

Gall dewis y clybiau golff cywir i'w defnyddio ar gwrs golff fod yn frawychus i golffwyr newydd. Dyna pam mae'n bwysig wrth ddysgu i chwarae golff i ddefnyddio pob clwb er mwyn deall sut y caiff ei ddefnyddio a beth y gall ei wneud ar y cwrs. Unwaith yr ydych wedi dod yn chwarae golff gwell, byddwch yn gallu gwneud y penderfyniadau hyn yn hawdd iawn. Cewch hefyd ddatblygu hoffter am un neu ddau o glybiau ac nid defnyddio gweddill. Oherwydd bod pob chwaraewr golff yn wahanol, Mae setiau golff yn cynnwys coedwigoedd, haearnau, ac putters. ...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cystadlaethau gwylio adar ‘ Rwi'n gweld â 'm llygad bach

Mae gwylio adar nodweddiadol yn creu delweddau o bobl yn mynd ar drywydd ddiwrnod ymlaciol o syllu i'r awyr gyda sbienddrych. AH, ond yna mae yr ochr gystadleuol o birding.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

3 Strategaethau i wella eich gêm golff

Pam dylech weithio ar wella eich gêm golff? Ar gyfer un, y tro nesaf y mae eich pennaeth allan ar y gwyrdd gyda eich pennaeth ni fyddwch yn teimlo fel ffŵl llwyr pan fydd ef yn dechrau sôn am ei sgiliau. Ac, byddwch yn gallu brolio i eich cyfeillion am sut ddaethoch o dan par. Gall hefyd helpu chi i fwynhau y gêm yn fwy felly. Efallai Mae angen chi ychydig mwy o ymarfer (amser i gael bore Sadwrn i ffwrdd oddi wrth y wraig a'r plant) neu efallai dim ond mae angen rhywun ddangos i chi techni ychydig....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Newid lluniau golff lletchwith i gyfleoedd

Goresgyn ergydion golff lletchwith. Os oes gennych golff anodd saethu yma yn ychydig o ffyrdd i wneud y mwyaf ohoni! Eich bod yn gwybod y math o beth? Golff y saethu nad yw mor syml ag y mae y fideos neu dadleuon o blaid ei gwneud yn ymddangos! Beth yw llwybr siglen golff iawn?

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pan aiff y dilynwyr chwaraeon cnau

Ceir llawer o fathau gwahanol o ddilynwyr. Rhai ohonynt yn eithriadol o dawel yn ystod gemau, ond y rhan fwyaf ohonynt yn groch. Mae hyn oherwydd y cyffro ac eraill emosiynau uchel sy'n cael eu profi wrth wylio eu hoff dîm ennill gêm. Nid oes ots beth yw y chwaraeon, naill ai, cefnogwyr yn yr un. Pan y mae tîm y ffan yn colli, fel arfer nid ydynt yn mor swnllyd, ac yn wir, efallai fod y cyfanswm gyferbyn. Efallai y byddant yn siomedig felly fod hyd yn oed na all ymateb i beth sy'n mynd ymlaen.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Canllawiau pysgota – Cynghorion fwrw gwialen bysgota

Ddarganfod y ffordd orau i fwrw eich gwialen bysgota. Ddysgu y gwahanol fathau o fwrw gwialen bysgota

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pryd i gamblo, A phryd i beidio â mentro

Pryd i gamblo a ni at hapchwarae cwestiwn difrifol yn anaml yn edrych ar y rhai a gamblo. Ceir adegau y dylech chi nid gamblo bendant ac mae amser y byddwch yn barod i gamblo. Mae gwybod y gwahaniaeth a goblygiadau tebygol gwneud cwestiwn hwn un y dylech ei ateb eich hun. Hapchwarae pan ydych chi'n sâl neu nid yw wedi cynhyrfu ar rywbeth sy'n digwydd yn eich bywyd personol yn syniad da. Interfe gall problemau hyn ar hyn o bryd yn eich poeni....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gwersi golff – Maent yn iawn i chi?

Os ydych wedi bod yn meddwl am sy'n chwarae golff, neu os ydych yn chwarae golff i chwilio am gêm well, Efallai eich bod wedi ystyried gwersi golff. Ond gwersi golff fuddiol iawn? A sut y gwelwch pro a fydd yn cynnig cyngor da?

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pam yn casáu pocer ail-brynu twrnameintiau

Chwarae mewn twrnamaint ail-brynu pocer a gwell wedi wneud yn siŵr bod gennych ddigon o arian ar law. Dysgais y wers honno y ffordd galed. Rhai dyddiau pan oeddwn wedi diflasu byddai pennaeth yr ysgol dros y casino lleol yn y bore a brynu mewn i eu bach nad oes terfyn twrnameintiau pocer. Ar un diwrnod penodol eu bod yn chwarae twrnamaint ail-brynu. Ddim mewn gwirionedd yn deall strwythur ail-brynu penderfynais ei brofi. Dim ond 10 ddoleri i brynu ac arwydd yn hongian yn datgan ' Mae Unlimited ail-prynu Cenhedloedd Unedig....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Sbectol haul golff – Yr ydych yn gwisgo'r rhai gorau i chi

Pan ydych am edrych yn oer ar y cwrs golff, Gwnewch yn siŵr bod yr ydych yn gwisgo sbectol haul y golff iawn. Os ydych am i amddiffyn eich llygaid ar gyfer y dyfodol, Rhaid ichi wisgo y sbectol haul golff gorau i chi!

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pam mae golffwyr yn angen i gynhesu

Cynhesu cyn gêm o golff yn bwysig, yn enwedig os ydych yn newydd i gwrs ac eisiau chwarae eich gorau. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael eu cynhesu yn ystod gyrru neu ardal cynhesu a ddarperir gan y cwrs golff. Os ydych yn fy nhemtio i hepgor y sesiwn cynhesu a dechrau chwarae, Nid ydych yn ogystal â ydych am oherwydd mae cyhyrau angen amser i ymestyn defnydd afreolaidd. Ers byddwch fwy na thebyg ddim golff bob dydd, byddwch yn defnyddio'r cyhyrau sy'n nas clywir yn aml yn cael eu defnyddio fel arall, Felly cynhesu yn bwysig ar gyfer y ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Betio systemau ar gyfer hapchwaraewyr Casino ar-lein

Eglurodd systemau betio gamblo Casino ar-lein. Ddysgu am y 1-3-2-6, Martingale, D'Alenbert, Labouchere, Paroli a Parlay a betio systemau.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gemau ar-lein: Hwyl i bawb yn llythrennol!

Mae gemau ar-lein yn dod yn boblogaidd iawn oherwydd mae pobl ledled y byd gan ddefnyddio eu cyfrifiadur ar gyfer gweithgareddau hamdden. Ceir llawer o gemau hen ffasiwn y gall ei chwarae ar-lein yn ogystal â gemau fideo newydd. Llawer o bobl yn eu hoffi oherwydd y graffeg gwych a synau. Gellir hefyd eu chwarae unrhyw le gyda'r cysylltiad rhyngrwyd gan gynnwys y car, y maes awyr, ac mewn gwesty. Gellir chwarae gemau ar-lein erbyn cyfrifiadur. Mae hyn yn ffordd wych i godi'r Ed ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Haearn palmwydd rhan 2

Parhad o haearn palmwydd Q&A gyda rhan glir Sigung Richard 1 Hefyd, dechreuodd Tyrone mi y palmwydd haearn ddulliau addysgu y cyfeiriodd Lee i fel y dull anuniongyrchol a dull pob rownd a chyfarwyddiadau mwy datblygedig a dulliau mewnol eraill ddim yn cael eu haddysgu yn y llyfr ond mwyaf ohonynt yn amlwg yn dod o Lee am ei fod yn estyniad naturiol o beth a gynigir Lee yn ei lyfr. Cefais wybod hefyd bod rhannau o'r llyfr yn fwriadol gamarweiniol neu dim ond cael eu haddysgu yn rhannol i stopio'r....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Hawaii siarter pysgota

Weithiau, y peth anoddaf am fynd ar wyliau yw gorddos o amser segur. Hoffech chi ddod o hyd i ddigon o bethau i'w gwneud i'ch cadw chi'n brysur, ond nid gormod i lle rydych chi'n teimlo'n drwmlwythog. Mae hurio cwch pysgota ei fanteision, ond ar Ynys Hawaii, Mae'n daith undydd nad ydych am golli'r. Ceir rhai pethau sylfaenol pan hurio cwch, ond gan nad yw Hawaii yn unig y hop, neidio a neidio i ffwrdd,

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Esgidiau golff a sut y gallant wella eich gêm golff

Prynu esgidiau golff iawn mae lawn mor bwysig ar gyfer eich gêm golff fel prynu hawl set o glybiau neu peli golff. Mewn gwirionedd, Os ydych yn meddwl amdano, maent yn fwy pwysig. Os nad yw eich traed yn ddiogel pan fyddwch yn mynd i droi, Gallwch ac bydd rhydd eich cydbwysedd. Nid rhan fwyaf o gyrsiau golff oes angen math penodol o esgidiau, ond mae rhai nad ydynt. Os ydych yn chwarae ar un o'r cyrsiau y mae angen math penodol o esgid, Mae angen i chi wybod beth ydynt cyn i chi fynd i siopa. Y....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Bet ar chwaraeon fel Pro

Chwaraeon a betio yn ffurf heriol betio ac er gwaethaf ei diffyg ymddangosiadol o strategaeth a'r ddibyniaeth lwyr ar wybodaeth o'r digwyddiad, chwaraeon da Mae betio yn dibynnu mewn gwirionedd ar lawer iawn o strategaeth y mae'n rhaid eu defnyddio er mwyn ennill

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Batris ailwefradwy ar gyfer eich Car Gatholig

Car GATHOLIG ei redeg a'i weithredu gan batris. Batris ceir GATHOLIG yn rhannau pwysig oherwydd yn y bôn, Bydd eich car GATHOLIG electronig nid rhedeg os nad yw wedi batris yn ei. ar y llaw arall, hyd yn oed os mae batris yn ei, Dylai fod y batris gywir. Y mae llawer o wirio a phrofi cyntaf cyn ei roi i ddefnyddio ar gyfer eich car GATHOLIG mewn gwirionedd. Mae angen GATHOLIG ceir a thryciau sy'n rhedeg electronig fod yn rhai y gellir ailgodi tâl amdano i wneud iawn am yr oriau rhedeg eich p ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Y llawenydd o bygi golff

Ydych yn mynd i wrth fy modd i ddarllen yr erthygl hon i chwilio am rai cyfarwyddiadau gwerthfawr yn y dirgel o cart golff perffaith. Ond yr wyf yn amau y byddwch yn dod o hyd i beth yr ydych yn disgwyl. Hyn yr wyf yn ei wneud yw rhoi rhai Cyngor a bydd gobeithio yn eich helpu yn eich gêm ond mwy yn y gêm pen nag yn y rhan corfforol y gêm i chi. Mae arnaf eisiau yn y paragraffau nesaf yn sôn am dri galwais a fydd gobeithio yn rhoi chi yn gartrefol, dur eich hyder, ac yn caniatáu i chi chwarae ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Strategaeth pocer rhyngrwyd

Pan ddaw i chwarae pocer rhyngrwyd chwaraewr da a deallus bydd yn seilio ei chwarae ar y wybodaeth sydd ar gael iddo. Mae'n bwysig y dylai ganddynt yr holl wybodaeth sy'n ymwneud â hanfodion y gêm ynghyd â pa gyfyngiadau betio ar waith a dim ond pan fydd ei angen arnynt i blygu eu cardiau. Yn sicr yn cael strategaeth pocer rhyngrwyd da ar waith yn eithriadol o bwysig i unrhyw chwaraewr a dibrofiad neu broffesiynol cyn iddynt ddechrau chwarae. Pan mae'n ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Oddi ar ffordd baw beiciau

Beiciau baw eu cynllunio a'u hadeiladu i reidio oddi ar ffyrdd cyhoeddus, ar garw mynyddig hyd yn oed. Mae beiciau hyn baw yn nodwedd injans bach yn cael llai o bŵer na beiciau mwy, teithio hir atal yn ogystal â clirio tir uchel, adeiladu syml a gwaith corff bach iawn, unrhyw ategolion stryd (megis signalau tro a chyrn), ac olwynion mawr gyda rhan gwaith trwm ar gyfer tyniant, claddfa gan yr ymyl gloeon. Y mathau o feiciau baw yn gan gyfeirio at eu peiriannau: Un-C...

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Cyflawniad ‘ o'r diwedd!

Peidiwch â gofyn imi sut: dydw i ddim yn adnabod! Efallai y gall rhai arbenigwyr wrthyf? Efallai y gallwch? Fy hobi ' obsesiwn mewn gwirionedd ' yn y crefftau. Sy'n cynnal llain Black Dan 4ydd. Er y dyddiau hyn (ar ôl deugain mlynedd) Yr wyf yn wirioneddol i amddiffyn personol a defnyddio arfau self-defense. Ar un adeg 'flynyddoedd lawer yn ôl' Roedd cyflymder, Sgiliau, Steil. Y dyddiau hyn, mae'n ymwneud â goroesi ' ar y stryd, yn y Parc, yn wir hyd yn oed yn y tŷ ac yn yr ystafell wely. Defnyddio arfau....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gosodir y rhan BETWAY.COM o'r grŵp cyfryngau Carmen i newid y safonau betio ar-lein

Mae Betway.com yn lansio ei betio safle Ewropeaidd heddiw. Mae'n rhan o lansiad Ewropeaidd sy'n cynnwys cyfanswm o 11 gwledydd. Gyda ei gad portffolio wedi'u teilwra i Ewrop yn addas yn y farchnad, Mae'r Betway.com yn cyflwyno cynnyrch gorau ac yn cynnig mewn chwaraeon betio, pocer, casino a gemau a welodd Europe hyd yma!

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Chile Casinos

Mae Chile yn cynnig llawer o atyniadau i dwristiaid o bob cwr o'r byd sydd yn canmol ac yn mwynhau eu gwinoedd rhagorol a cuisine. Ceir 12 casinos mawr Chile y cynnig holl gemau rhyngwladol yn ogystal â'r peiriannau slot. Chile casinos yn wahanol iawn i un arall, Er y gall casino yn Coquimbo dim ond 4 peiriannau slot, un arall yn Vina Del Mar, Mae hefyd y gelwir Vina Del Mar 1,500 peiriant slot a tua 90 tablau. Chile fel rhan fwyaf o Ame De....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Mae tiger Woods nid grym yw beth y credwch

Ar gyfer Tiger i roi ei chyffiau rotator, cyhyrau frest ac ysgwydd mewn perygl gan fainc dybryd 300 bunnoedd yw ychydig yn eithafol. Gallaf ddweud yn sicr nid yw teigr gweisg fainc trwm. Maen nhw'n unrhyw fudd at y siglen golff, a roi y llain cymhleth mewn risg uchel iawn o anaf.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Eich cerdyn sgorio meddwl

Fel bywyd, ennill yn golff yn her meddwl. Dylai chi byth yn rhy i lawr ar eich hun am golled, nag y dylech ddod yn drahaus yn llwyddiannau ychydig. Bydd y gêm o golff yn helpu i chi ddysgu i ddelio â siom a diffygion mewn meysydd eraill o'ch bywyd. Peidiwch â gadael eich hun i roi'r gorau i fwynhau'r amser a dreuliwch gyda gêm yn erioed. Os byddwch yn dechrau dod o hyd i chi golli eich brwdfrydedd yn y sefyllfa hon, gymryd yr amser i werthuso a determ....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ennill Paintball fel tîm

Mae Paintball hefyd yn gofyn am eich tîm i gynllun frwydr. Pwy fydd y shooter dynodedig (sniper)? Pwy fydd yn codi tâl ac yn dechrau pob cam gweithredu ar gyfer eich tîm? Dim ond dau o safleoedd gwahanol a strategaethau y bydd eich tîm benderfynu fel y gall eich tîm yn ennill yw'r rhain.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Gwyliau teuluol yn yr awyr agored

Pa mor hir yr ydych wedi bod yn eistedd o flaen y teledu, gwylio reruns ddiflas? Yr ydych yn overwrought, wedi ymlâdd, a oes gennych ar o leiaf un ddadl gyda'ch teulu mewn diwrnod? Dda wedyn, ei amser i bacio bagiau eich, eich tenting gêr, a'ch teulu i mewn i'ch car a pennaeth i'r awyr agored gwych ar gyfer gwyliau. Mae beckoning fawr yn yr awyr agored ac mae'n am amser y gwnaethoch ymateb i alwad y natur. Cynllunio gwyliau awyr agored gyda'ch teulu yw un o'r favor mwyaf....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Tawlbwrdd dechreuwyr : Pa mor anodd ydyw?

Pa mor heriol yw Tawlbwrdd i chwarae? Mae'n gwestiwn a bydd yn gofyn i unrhyw un yn y gêm newydd. Gwbl onest, y gêm yw nid bod heriol. Y rheolau sylfaenol yn eithaf syml fel y gall unrhyw un godi y gêm. Ond chwarae gelfydd gall fod yn her oherwydd gall llawer o chwarae cywir fod yn wrthreddfol.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Pwysigrwydd uwch hedfan offer pysgota

Anghyfreithlon pysgota - chwaraeon o sgiliau sylweddol - dal i gynyddu mewn poblogrwydd fel yn hanfodion o mae'n cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ac o'r pysgotwr i Pysgotwr. Fel y mae cenhedlaeth newydd yn mynd at y dŵr, maent yn dysgu fel y pysgotwyr cyn iddynt, Mae offer pysgota anghyfreithlon priodol rhengoedd mor uchel mewn pwysigrwydd fel sgiliau technegol a dawn artful. Gall offer gwell gymryd y profiad pysgota anghyfreithlon a dyrchafu i'r lefel nesaf - gwneud nid yn unig Llwydd mwy....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Siopa ar gyfer cwch pysgota?

Un o'r buddsoddiadau mwyaf y pysgotwr bydd bob yn prynu cwch pysgota. Yn union fel y ceir, Mae cychod pysgota yn dod o bob lliw a maint a lefelau amrywiol o ansawdd. I osgoi prynu 'lemon', Mae bob amser yn ddoeth i berchennog y cwch posibl i addysgu eu hunain ar y dalltings perchnogaeth cwch.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Symudiadau mwyaf: Gan ddefnyddio y 5 Symudiadau gorau mewn golff

Er bod weithiau yn cael ei phortreadu fel chwaraeon brawychus sy'n gofyn am ganolbwyntio dwys (heb sôn am hunanreolaeth gan daflu eich clybiau mewn llyn), golff yn haws i ddysgu ac i ragori ar nag y tybiwn. Gyda'r camau gweithredu syml pum hyn, Hefyd gallwch ddod golffiwr rhagorol. Y cam cyntaf a bydd yn trafod yw bod clwy'r traed. Lleoli troedfedd yn chwarae golff yn allweddol i greu sylfaen gadarn ar gyfer safbwynt y chwaraewr. Gallwch ddewis un o'r safbwyntiau tair....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Domen golff newydd – Sut y bydd cof-ffilmiau gwella eich golff yn gyflym

Os ydych am wella eich gêm golff a dim cewch ar y trywydd iawn yn gynt nag cof-ffilmiau wedi'i ffurfio'n dda. Y newyddion da yw y gallwch gael canllaw mewn gwirionedd dosbarth cyntaf o'r diwedd ar sut i ddatblygu meddwl-ffilmiau effeithiol. Mae llawer yn ysgrifennu am patrwm mewn chwaraeon. Llawer o ymddangos i Canolfan o amgylch y syniad y dylai person pa chwaraeon ei wneud yw visualize y canlyniad y maent yn dymuno ennill. Nid wyf yn cytuno â hyn. Cytunaf ei bod yn dda....

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Offer golff bwysig

Golff yn chwaraeon drud, neu felly y mae'n hysbys fod. Yr offer golff yn gostus iawn pan ydych eisiau prynu set newydd o holl eitemau. Gellir gweld ateb rhatach pan yw'n well gennych i brynu cyn defnyddio erthyglau am brisiau cymharol is. Fodd bynnag, Mae erthyglau hyd yn oed hyn o ansawdd da. Amrywiaeth eang o gynhyrchion golff sydd ar gael yn y farchnad heddiw. Dim ond mae'n arwain at ddryswch yn y meddwl y prynwr. Dim ond y gweithwyr proffesiynol profiadol neu chwaraewyr rheolaidd yw'r rhai wh ….

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global

Ydw I angen dillad aerobig?

Un o'r pethau mwyaf ysgogol y gallwch ei wneud pan ddaw i ddechrau grym yw eich hun yn prynu rhai aerobig dillad neis. Mae'r offeryn ysgogiadol yn eithaf defnyddiol ar gyfer llawer o bobl sydd am ddechrau eu rhaglen ymarfer mewn arddull.

Darllen mwy...

Postiwyd gan: Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
1 / 331234567...2030...Last»Chwaraeon WebSite.WS byd-eang o erthyglau penawdau newyddion | GVMG - Grŵp Marchnata firaol Global
GVMG - Rhestr Gwlad Cyhoeddi : Gadewch i ni rannu'r erthygl â chi o gwmpas y We Fyd-eang

Afghanistan | Affrica | Albania | Algeria | andorra | Angola | Antigua a Barbuda | Arabaidd | Yr Ariannin | armenia | Awstralia | Awstria | Azerbaijan | Bahamas | Bahrain | Bangladesh | Barbados | Belarws | Gwlad Belg | Belize | Benin | Bhutan | Bolifia | Bosnia a Herzegovina | Botswana | Brasil | Bwlgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia | Camerŵn | Canada | Cape Verde | Chad | Chile | Tsieina | Colombia | Comoros | Congo | Costa Rica | Croatia | Cuba | Cyprus | Tsiec | Gweriniaeth Tsiec | Darussalam | Denmarc | Djibouti | Dominica | Gweriniaeth Dominica | Dwyrain Timor | Ecuador | Yr Aifft | El Salvador | Eritrea | Estonia | Ethiopia | Fiji | Y Ffindir | Ffrainc | Gabon | Gambia | Georgia | Yr Almaen | ghana | Prydain Fawr | Prydain Fawr(DU) | Gwlad Groeg | Grenada | Guatemala | Guinea | Guinea-Bissau | Guyana | Haiti | Honduras | Hong Kong | Hwngari | Gwlad yr Iâ | India | Indonesia | Iran | Irac | Iwerddon | Israel | Yr Eidal | Arfordir Ifori | Jamaica | Siapan | Jordan | Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Kosovo | Kuwait | Kyrgyzstan | Laos | Latfia | Libanus | Lesotho | Liberia | libya | Liechtenstein | Lithiwania | Lwcsembwrg | Macao | Macedonia | Madagascar | Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | malta | Marshall | Martinique | Mauritania | mauritius | Mecsico | Micronesia | Moldofa | Monaco | mongolia | montenegro | Moroco | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nauru | nepal | Yr Iseldiroedd | Neves Augusto Nevis | Seland Newydd | nicaragua | niger | nigeria | Gogledd Corea | Gogledd Iwerddon | Gogledd Iwerddon(DU) | Norwy | Oman | pakistan | Palau | Tiriogaeth Palesteina | Panama | Papwa Gini Newydd | Paraguay | Peru | Philippines | gwlad pwyl | Portiwgal | Puerto Rico | Qatar | aduniad | Romania | Rwsia | Rwanda | Saint Lucia | Samoa | San Marino | Sao Tome a Principe | Saudi Arabia | sénégal | Serbia | Seychelles | Sierra Leone | Singapore | Slofacia | slofenia | Solomon | Somalia | De Affrica | De Korea | Sbaen | Sri Lanka | Sudan | Swrinam | Swaziland | Sweden | Y Swistir | Arabaidd Syria | Taiwan | Tajikistan | Tanzania | thailand | Togo | Tonga | Trinidad a Tobago | Tunisia | Twrci | Turkmenistan | Twfalw | U.S.A | uganda | DU | Wcráin | Emiradau Arabaidd Unedig | Y Deyrnas Unedig | Unol Daleithiau | Unol Daleithiau(U.S.A) | Uruguay | Uzbekistan | Vanuatu | Fatican | Feneswela | Bolivar Venezuela | Vietnam | Vincent | Yemen | Zambia | Zimbabwe | GDI | Global Parthau Rhyngwladol, Inc. | Llawlyfr GDI Cofrestru Iaith - Canllaw Setup Iaith Cyfrif GDI | Freedom.WS | WEBSITE.WS | .WS Parth | .WS Parth Affiliate | Dot-ws swigen | swigen dot-com | Dot-ws ffyniant | ffyniant dot-com | Incwm ar gyfer Bywyd | Gwefan GDI Ddaear | Gwefan Ddaear Byd-eang | Gwefan Erthyglau Byd-eang |

galw heibio llygad Bi Mato